Pet posavskih občin s štipendijami za študij v tujini

(vir: pixabay.com)

Regionalna razvojna agencija Posavje je objavila Javni razpis štipendij za študij v tujini v javno veljavnem programu na področjih glasbene, intermedijske, uprizoritvene in vizualne umetnosti, AV kulture in konservatorstva-restavratorstva kulturne dediščine. Štipendije bodo podelile občine Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Rok za oddajo vlog je 5. november.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki imajo med drugim status rednega študenta za polni študijski čas, se bodo izobraževali na področjih umetniških poklicev ter na področju kulturne dediščine, imajo stalno bivališče na območju omenjenih petih posavskih občin in se ne vpisujejo ponovno v isti letnik. Štipendija se lahko podeli tudi za absolventski staž, vendar največ za eno leto.

Višina mesečne štipendije lahko znaša največ 30 odstotkov minimalne plače in se določi ob podpisu pogodbe. Višino določi komisija na podlagi razpoložljivih sredstev posamezne občine.

Štipendija se bo izplačevala mesečno za 12 mesecev v študijskem letu oziroma toliko mesecev v študijskem letu, kolikor traja študij.

Prijava mora biti podana na obrazcu “VLOGA ZA ŠTIPENDIJO ZA ŠTUDIJ V TUJINI ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019”, ki ga kandidati dobijo na spletni strani občin štipenditork in na spletni strani Regionalne razvojne agencije Posavje.

M. P.