Odprli cesto in javno pot, ki povezujeta občini Brežice in Kozje

Občina Brežice je v letih 2019 in 2020 zaključila modernizacijo lokalne ceste in javne poti Močnik – Osredek, ki povezujeta naselji Pečice in Osredek pri Podsredi ter občini Brežice in Kozje.

Ker je epidemija z veljavnimi ukrepi v preteklem letu preprečila slovesno otvoritev novih pridobitev, so nedavno izvedli simbolično predajo obnovljene ceste.

V duhu sodelovanja so se otvoritve udeležili županja Občine Kozje Milenca Krajnc in župan občine Brežice Ivan Molan ter predsednik krajevne skupnosti Osredek Jože Okoršek in predstavnika sveta KS Pečice.

V okviru prenove so razširili vozišče, asfaltirali cesto, uredili odvodnjavanje, sanirali premostitvene objekte in uredili bankine v dolžini skoraj 1100 metrov.

Vrednost del je znašala dobrih 200.000 evrov. Obnovljena je bila tudi javna pot Močnik – Osredek, za obnovo je bilo namenjenih 18.355 evrov.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, je ureditev ceste pomembna za to, da so kraji na podeželju, ki so odmaknjeni od središč, dostopni in dobro povezani ter s tem omogočajo enako kakovostne pogoje za življenje.

Kot je še dejal, je obnova ceste, ki povezuje obe občini, tudi izraz solidarnosti in dobrega sodelovanja med njima.

A. M.