Odpravnina ob upokojitvi, koliko in kdaj?

pixabay

Odpravnino ob upokojitvi je delodajalec dolžan obvezno izplačati, če je delavec pri njem zaposlen najmanj pet let. Če je bil zaposlen manj časa, pa mu tudi lahko izplača, ni pa to njegova obveznost. Neobdavčen znesek odpravnine je v vseh primerih do 4.063 evrov. Veljajo pa tudi nekatera pravila, kdaj delodajalci ni treba izplačati odpravnine.

Za izračun odpravnine obstajata dve možnosti. Uporabi se tisto, ki je za zaposlenega bolj ugodna.

Odpravnina se lahko izračuna kot:

  • višina dveh povprečnih plač v Republiki Slovenije za pretekle tri mesece (trenutno je ta znesek 3.315,35 evra bruto) ali
  • višina dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece.

Vendar pa je to treba preveriti še v kolektivni pogodbi. Če kolektivna pogodba za posamezno dejavnost določa višjo odpravnino, mora delodajalec izplačati delavcu višjo odpravnino ob upokojitvi.

Neobdavčeno do 4.063 evov

V vseh primerih pa velja, da je neodavčen in s prispevki neobremenjen le del odpravnine, ki ne presega zneska 4.063 evrov. To določa vladna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. To pomeni, da se do tega zneska odpravnina prihodnjemu upokojencu ne všteva v dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, niti se do tega zneska od odpravnine ob upokojitvi ne plačajo prispevki za socialna zavarovanja.

Če pa se delodajalec odloči za izplačilo višje odpravnine ob upokojitvi, se znesek, ki presega 4.063 evrov, všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja. Ta znesek je torej vključen v dohodke, od katerih se plača dohodnina, in se od tega zneska odštejejo tudi prispevki za socialna zavarovanja.

Kaj pa, če pri tem delodajalcu delavec ni bil zaposlen pet let? Delodajalec mu lahko vseeno izplača odpravnino ob upokojitvi in do zneska 4.063 evrov ni obdavčena.

Kdaj delavec ni upravičen do odpravnine ob upokojitvi?

Zaposleni ni upravičen do odpravnine, če se po upokojitvi znova zaposli ali če ima pravico do odpravnine po 108. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). Ta člen določa odpravnino v primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnih razlogov ali zaradi nesposobnosti. Do odpravnine ob upokojitvi ni upravičen tudi v primeru, ko je delodajalec zanj financiral dokup pokojninske dobe. Vendar je delavec upravičen do izplačila razlike, če je ta odpravnina nižja od odpravnine ob upokojitvi. Prav tako je upravičen do izplačila razlike, če je znesek za dokup pokojninske dobe nižji od zneska odpravnine.

Ob delni upokojitvi pa je upravičen le do delne odpravnine.

Vir: Data, d. o. o.

C. R.