Objavljen razpis za strokovnega direktorja brežiške bolnišnice

Splošna bolnišnica Brežice (vir: arhiv)

Svet Splošne bolnišnice Brežice je objavil razpis za strokovnega direktorja zavoda za mandatno dobo štirih let, in sicer za krajši delovni čas od polnega – osem ur na teden. Kandidati morajo prijave poslati najpozneje v osmih dneh.

 

Kandidat mora imeti izobrazbo medicinske smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje, oziroma izobrazbo, ki je po slovenskem ogrodju kvalifikacij uvrščena najmanj na osmo raven, pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu ter znanje enega od svetovnih jezikov.

Razpisu mora med drugim predložiti tudi življenjepis oziroma opis delovnih izkušenj, program strokovnega dela in razvoja stroke v zavodu za mandatno obdobje, iz katerega je razvidno poznavanje dejavnosti zavoda in na tej podlagi predviden načrt strokovnega dela in razvoja stroke, ter potrdilo o nekaznovanosti.

M. P.