Občini Krško se ne zdi smotrno vstopiti v lastništvo Vipapa

Vipap Krško (vir: arhiv)

Občina Krško ne namerava vstopiti v lastništvo krške družbe Vipap Videm, ki je v postopku prisilne poravnave. Ni namreč garancije, da bi vstop pomenil ohranitev delovnih mest, pa tudi razmere na trgu dela so zelo ugodne, so zapisali v odgovoru na vprašanje enega od občinskih svetnikov, ali namerava občina vstopiti v upravljanje podjetja.

 

Kot navajajo na krški občini, je Vipap Videm Krško družba v tuji lasti. Lastniki se na predlog uprave družbe niso odločili za dokapitalizacijo družbe, iz česar sklepajo, da je finančni in poslovni položaj družbe takšen, da dokapitalizacija, če bi se občina zadnjo odločila in vstopila v lastništvo družbe, ne omogoča garancije za nadaljnje uspešno poslovanje. Tako ni garancije, da bi nakup delnic s strani Občine Krško pomenil ohranitev delovnih mest, pravijo.

Zakon o javnih financah po navedbah občine sicer omogoča nakup deleža v zasebni družbi, če se s tem zaščitijo občinski interesi, a je hkrati potrebna tudi previdnost.

Odgovarjajo tudi na navedbe, da se je tovrstnega nakupa že poslužila občina Ajdovščina, ko je vstopila v družbo Mlinotest. A kot pravijo, položaj ni primerljiv. “Primer iz Ajdovščine se nanaša na čas gospodarske krize v občini v letu 2014, na čas, ko se jim je gospodarstvo v občini sesulo in je bila družba Mlinotest v tistem času edina večja gospodarska družba, ki je normalno poslovala. Okoliščine, ki so bile podlaga za odločitve občinskega sveta Občine Ajdovščina, so bile torej v bistvenih elementih drugačne, kot je današnji položaj v Krškem, ko so razmere na trgu dela ugodne, kot že dolgo ne,” so zapisali.

V primeru Vipap Vidma po mnenju občine obstaja tudi upravičen dvom, da morebitni javni vložek v družbo njenega obstoja ne bo rešil. Še ve. “Ob zavedanju o težavah družbe in pomanjkljivih informacijah ter drugih tveganjih bi s tem lahko celo zavedno oškodovali javna sredstva, kot lastnik družbe pa si v prihodnosti nakopali celo še morebiti danes neznane finančne obveznosti. Občina Krško kot oseba javnega prava ne razpolaga ne z zadostnimi informacijami ali znanjem, da bi v postopek dokapitalizacije lahko lastniško vstopila,” so še dodali.

M. P.