Občina Krško se je odzvala na dogajanje v prostorih stadiona Matije Gubca

Stadion Krško.

Občinska uprava občine Krško se je odzvala na očitke, da občina premalo vlaga v šport. Teh je bila deležna potem, ko so pred kratkim neznanci športnikom, ki so bili na vadbi, iz garderobe stadiona Matije Gubca ukradli denar, dokumente in mobilne telefone. Občina očitke zavrača.

 

Ko so zapisali na občini, dogajanje v prostorih stadiona obžalujejo. Občina bo, kot navajajo, v najkrajšem možnem času uredila zunanjo razsvetljavo na delu stadiona, kjer je prišlo do dogodka, in tudi video nadzor. Za varnost pa skrbijo pogodbeni uporabniki prostorov, poudarjajo.

Kot pojasnjujejo, občina že leta podpira razvoj športa v svojem okolju in se v skladu z razpoložljivimi sredstvi trudi zagotoviti optimalne pogoje za njegov razvoj ter sofinancira delovanje več kot 60 izvajalcev športa. “Imamo 69 objektov športne infrastrukture, od tega jih je šest takih, ki izpolnjujejo kriterije za vrhunski šport, 25 jih je v okviru šole, ostali pa so rekreativne narave in so razpršeni po celotni občini,” so zapisali.

V skladu z letnim programom športa za letošnje leto so, kot navajajo, v proračuni namenili 1,1 milijona evrov za sofinanciranje programov, stroškov uporabe športnih objektov in vzdrževanje športne infrastrukture. V letošnjem letu so v načrtu tudi nekateri večji projekti. Pri tem navajajo Bazen Krško ter investicijsko vzdrževalna dela na stadionu Matije Gubca in Bazenu Brestanica. Dodatnih 200.000 evrov bodo namenili za vlaganje v druge športne objekte, kar ni vključeno v letni program športa.

Konkretno za stadion Matije Gubca pravijo, da je občina v zadnjih šestih letih za vzdrževanje, rekonstrukcije, obnove in nabavo opreme vložila več kot 800.000 evrov. Med večjimi projekti omenjajo “obnovo objekta z nadkritjem pasaže na glavni tribuni, rušenjem starih boksov in postavitvijo novih ter nadkritjem dostopa do objekta Avto moto društva Krško v letu 2016, sanacijo zelenice v 2017, obnovo tribun, nabavo zaščitnih blazin, sanacijo in ureditev slačilnic v 2018 in 2019, adaptacijo in rekonstrukcijo manjše slačilnice v 2020, pa prenovo VIP lože, sanacijo ograje igrišča z umetno travo, v lanskem letu pa predvsem obnovo spidvej proge in sanacijo tenis igrišč”.

A. M.