Občina Krško bo sofinancirala obnovo stavb v mestnih jedrih

Vir: Kraji.eu

Mestna občina Krško je objavila razpis za sofinanciranje obnove stavb v mestnem jedru Krškega, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb. Na voljo je 50.000 evrov, rok za oddajo vlog je 17. oktober.

 

Občina bo sofinancirala projektno dokumentacijo za obnovo stavb, katerih oblikovanje ima značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe – lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško, od vhoda iz smeri Sevnice do mostu čez reko Savo, ali lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina. Gre za Podbočje – vas, Leskovec pri Krškem – mestno jedro, Raka – vas. Prijavijo se lahko tisti, ki bodo do konca razpisa pripravili dokumentacijo za obnovo ali so dela tudi izvedli.

Sredstva za sofinanciranje bodo dodeljena do največ polovice vrednosti pogodbenih del, a največ v višini 10.000 evrov na posamičen objekt.

A. M.