Občina Brežice pridobila uporabno dovoljenje za vrtec pri OŠ Dobova

Občina Brežice je konec februarja dobila uporabno dovoljenje za novi vrtec pri Osnovni šoli (OŠ) dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Selitev malčkov bo stekla kmalu.

Novi vrtec v Dobovi bo zagotovil boljše pogoje za izvajanje predšolskega varstva. Vanj se bo selilo 82 otrok, ki so v času gradnje novega vrtca uporabljali prostore v šoli.

Vrtec ima pet oddelkov, od tega so tri igralnice v pritličju, dodatni dve sta v nadstropju. Med oba glavna vhoda v vrtec je umeščen osrednji igralni prostor, ki je namenjen tudi športnim dejavnostim otrok.

Pogodbena vrednost gradnje vrtca znaša 1,6 milijona evrov. Nekaj več kot milijon je občina dobila od Eko sklada in od ministrstva za izobraževanje, ostalo bo zagotovila sama.

Občina je sicer letos zaključila gradnjo dveh novih vrtcev, poleg v Dobovi še v Artičah. Tudi uporabno dovoljenje za artiški vrtec je že pridobljeno, trenutno poteka še zadnje urejanje prostorov in nato selitev najmlajših v nove igralnice.

A. M.