Občina Brežice obnavlja cesto Cerklje-Črešnjice

Občina Brežice v letošnjem letu obnavlja lokalno ceste Cerklje ob Krki–Črešnjice in gradi pločnik v naselju Cerklje ob Krki. Trenutno obnavljajo cesto in gradijo pločnik v samem naselju Cerklje ob Krki v dolžini 180 metrov ter priključkom na državno cesto.

Po besedah župana Ivan Molana želi občina s tem izboljšati prometno varnost na omenjeni cesti.

Projekt sofinancira ministrstvo za obrambo v skladu z leta 2007 sklenjenim dogovorom o medsebojnem sodelovanju, povezanim s projektom posodobitve vojaškega letališča Cerklje ob Krki z namenom, ki občino in ministrstvo povezuje k skupnim vlaganjem v lokalno infrastrukturo.

Pogodbena vrednost izvedbenih del znaša dobrih 563.000 evrov. Ministrstvo za obrambo bo prispevalo 356.000 evrov, občina pa 207.000 evrov. Dela izvaja podjetje KOP Brežice, večina jih bo zaključenih do konca letošnjega leta. Rok za dokončanje je sicer 30. april prihodnje leto.

A. M.