Občina Brežice letos za sofinanciranje javnih del namenja 105.000 evrov

Brežice (vir: občina)

Občina Brežice vsako leto zagotovi sredstva za sofinanciranje plač udeležencev programov javnih del. Ta potekajo v okviru aktivne politike zaposlovanja in so namenjena spodbujanju socialne in delovne vključenosti ranljivih skupin brezposelnih, izboljšanju njihovih veščin in zaposlitvenih možnosti. V letu 2021 je Občina Brežice z rebalansom povečala sredstva za programe javnih del v višini 15.000 evrov, predvsem zaradi povišanje minimalne plače, izplačila regresa in dodatka na delovno dobo.

Skupno bo tako za sofinanciranje javnih del namenila 105.000 evrov.

Kot je dejal župan Občine Brežice Ivan Molan, občina s sofinanciranjem omogoča zaposlitev 17 osebam predvsem v javnih zavodih, s podpisom javnega interesa izvajalcem pa je možna zaposlitev še za dodatnih 17 oseb. Programi javnih del omogočajo zaposlitev dolgotrajno brezposelnim, ki se sicer že tako težko zaposlijo, zato so zaposlitve v programu javnih del v tem času še toliko bolj pomembne.

Programi javnih del se lahko izvajajo na področjih socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora, kmetijstva in na drugih sorodnih področjih. Na osnovi tripartitne pogodbe se strošek plačila vključenim v programe javni del sofinancira s strani Zavoda za zaposlovanje in Občine Brežice.

Izvajalci javnih del so Vrtec Mavrica Brežice (dve zaposlitvi), OŠ Cerklje ob Krki (dve zaposlitvi), OŠ Maksa Pleteršnika Pišece (ena zaposlitev), OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (ena zaposlitev), Splošna bolnišnica Brežice (dve zaposlitvi), CSD Posavje (tri zaposlitve), Zavod za šport Brežice (dve zaposlitvi), ZPTM Brežice (dve zaposlitvi), Zavod Papilot (ena zaposlitev) in Ozara Slovenije – Brežice (ena zaposlitev).

V javna dela se lahko vključujejo dolgotrajno brezposelni, ki so več kot eno leto neprekinjeno prijavljeni v evidenci brezposelnih. Pri tem imajo prednost tisti, ki so več kot dve leti neprekinjeno prijavljeni med brezposelnimi in v tem času niso bili vključeni v noben program aktivne politike zaposlovanja.

M. P.