Novo vodstvo Lekarne Brežice

Vir: Občina Brežice

Na marčevski seji Občinskega sveta Občine Brežice so svetnice in svetniki podali soglasje k imenovanju nove direktorice Javnega zavoda Lekarna Brežice. Biserka Jarabek Marčetič je mesto direktorice brežiške lekarne, ki zajema tudi enote Trnje, Čatež in Bizeljsko, 15. aprila 2023 prevzela od dolgoletne direktorice Božene Omerzel, ki ostaja zaposlena znotraj zavoda.

 

Nova direktorica je v svojem predstavitvenem programu pred člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja med večjimi investicijami izpostavila gradnjo novih prostorov Lekarne Brežice in njihovo opremljanje ter popolno obnovo Lekarne Trnje, medtem ko sta Lekarna Bizeljsko in Lekarna v Termah Čatež že primerno urejeni.

”S tem bom nadaljevala poslanstvo Javnega zavoda Lekarna Brežice, ki je in bo v prihodnje oskrba občanov Občine Brežice z lekarniškimi storitvami. Smo prvi in najbolj dostopni partner uporabnikom zdravstvenih storitev, delujemo v štirih lekarniških enotah in imamo več kot 20 zaposlenih. Namen naše dejavnosti je zagotavljanje kakovostne in učinkovite preskrbe z zdravili in drugimi izdelki za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja ter svetovanje glede njihove varne, pravilne in učinkovite uporabe pacientom in zdravstvenim delavcem v zdravstvu. Poleg tega lekarniška dejavnost zagotavlja tudi farmacevtske obravnave za ohranjanje zdravja in doseganje pričakovanih kliničnih, humanističnih in ekonomskih izidov zdravljenja,” poudarja Jarabek Marčetičeva.

Največji investicijski cikel v zgodovini Lekarne Brežice je v teku

Za brežiško lekarno sta v letošnjem letu pred vrati dva velika investicijska projekta, ki skupaj tvorita po obsegu največji investicijski cikel v zgodovini zavoda. Prvi je gradnja novih prostorov Lekarne Brežice, ki ob dozidavi Zdravstvenega doma (ZD) Brežice že intenzivno poteka, drugi pa je popolna prenova in razširitev prostorov lekarne v Trnju.

”Novi prostori bodo pomenili veliko pridobitev tako za uporabnike kot za zaposlene. Prostori bodo večji, njihova razporeditev racionalnejša in z vidika uporabnika bolj prijazna, sama lekarna pa bo veliko bolj dostopna. Organiziran bo fizično ločen prostor za svetovanje, ki bo omogočil lažjo in večjo uvedbo novih kognitivnih lekarniških storitev, kot tudi sodobnejši prostor za magistralno in aseptično izdelavo zdravil. Uporabniki bodo zaradi tega imeli veliko boljši dostop do kvalitetnejših lekarniških storitev v večjem obsegu,” je o gradnji novih prostorov lekarne pri ZD Brežice povedala direktorica.

Prav tako v letošnjem poletju načrtujejo tudi popolno obnovo Lekarne Trnje. ”V času epidemije je promet v Lekarni Trnje konstantno naraščal, zato smo v letu 2021 dokupili sosednji prostor z namenom povečanja oficine, hkrati pa bomo prav tako pridobili fizično ločen prostor za svetovanje. Lekarno bo v času obnove zaprta, zaloge in zaposlene pa bodo premeščene v Lekarno Brežice. Zavedam se, da je zaradi gradnje nove stavbe pri zdravstvenem domu, motena dostopnost do Lekarne Brežice, a nam je ustanoviteljica Občina Brežice stopila naproti v reševanju dostopnosti. Ta čas obnove smo izbrali, ker se v času poletnih mesecev zmanjša obisk lekarn. Zato dostopnost do lekarniških dejavnosti ne bo motena v večjem obsegu,” je obrazložila direktorica.

Lekarna Brežice bo v prihodnosti še izboljšala kakovost storitev in dostopnost

Prihodnost Lekarne Brežice leži v digitalizaciji in informatizaciji lekarniškega sistema. Zato za obe lekarni načrtujejo nakup popolnoma avtomatiziranega skladišča zdravil. Ta bo omogočil digitalizacijo procesa izdaje zdravil in s tem zagotovil več časa farmacevtu, da se posveti pacientu.

”Na prvi pogled nepotreben poudarek, a v lekarniški dejavnosti absolutno ključen. Več časa za pogovor s pacientom bo zagotovilo večjo kakovost lekarniških storitev, ki jih Lekarna Brežice ponuja. S tem bomo dosegli večjo prepoznavnost farmacevtov lekarne v lokalnem okolju kot zanesljivih in dostopnih strokovnjakov. Farmacevt je s svojim znanjem, izkušnjami in kompetencami oseba, ki svetuje o zdravilih na in brez recepta, prehranskih dopolnilih, medicinskih pripomočkih, z namenom zdravljenja, ohranitev zdravja ali preprečevanja bolezni, ki lahko po mojem mnenju pripomore veliko več k zdravju posameznega uporabnika kot pa morebitni spletni ali pa drugi nezanesljivi viri. Investicije v infrastrukturo lekarne so tako le prazne besede, če jih ne napolnimo z zadovoljnim in strokovnim kadrom, ki ima dovolj časa za pogovor z vsakim uporabnikom, ki ga potrebuje,” je poudarila Biserka Jarabek Marčetič.

Za konec pa je dodala: ”Če povzamem – s svojimi zaposlenimi se bom trudila za ohranitev dosedanjega dobrega dela in ugleda Javnega zavoda Lekarna Brežice skozi redno in aktivno spremljanje novosti v lekarniški dejavnosti. S tem bomo zagotovili nemoteno in kakovostno izvajanje lekarniških storitev in izpolnili odgovornost, ki jo imamo do občanov Občine Brežice.”

Vir: Občina Brežice

Spletno uredništvo