Neverjetno: Nekaj članov društva za poučevanje rib blokira gradnjo HE Mokrice

Vizualizacija hidroelektrarne Mokrice.

Agencija RS za okolje (Arso), ki vodi postopek presoje vplivov na okolje za gradnjo Hidroelektrarne Mokrice, je pred dnevi drugič podaljšala rok za izjasnitev investitorju. Tokrat gre za podaljšanje za pol leta, do 19. aprila 2021, kar pomeni, da bo začetek gradnje zamaknjen še ta dodatnega pol leta. Arso je rok podaljšal na zahtevo investitorja, to je podjetja Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS).

Arso je sicer soglasje za gradnjo že del leta 2018, a je neznano Društvo za preučevanje rib Slovenije decembra 2018 nanj vložilo tožbo. Upravno sodišče je februarja 2019 nato razsodilo, da je tožba utemeljena, soglasje pa nezakonito, zato ga je odpravilo in vrnilo zadevo Arsu v ponovni postopek. Postopek, v katerem se presoja sprejemljivost projekta HE Mokrice za okolje in naravo, tako pri Arsu znova teče od lanske pomladi.

Arso je 18. junija letos pozval HESS k izjasnitvi v roku 30 dni. HESS je 13. julija zaprosil za podaljšanje roka za 90 dni, kar je Arso odobril. 15. oktobra pa je HESS znova zaprosil za podaljšanje, obakrat je pri tem navedel “nova dejstva in okoliščine” in da gre za “dokaj kompleksno zadevo, ki lahko pomembno vpliva na interese družbe HESS”. Tokrat so zaprosili za podaljšanje roka za šest mesecev in Arso jim je znova ugodil.

Primer gradnje HE Mokrice je sicer zgolj še en primer, kako praktično neznana društva z le nekaj člani ustavljajo pomembne naložbe v Sloveniji. Spomnimo, da tako na primer ljubitelji ptic že več desetletij v  Vipavski dolini blokirajo gradnjo vetrnih elektrarn, čeprav te veljajo za proizvajalke najbolj zelene energije. Posledično imamo do zdaj v Sloveniji vsega dve vetrni elektrarni, zaradi česar se Slovenija uvršča med države, ki najslabše izkoriščajo danosti, ki jih pri pridobivanju energije prinaša veter.

Tudi zato si na ministrstvu za okolje, ki ga vodi minister mag. Andrej Vizjak, že nekaj časa prizadevajo, da se omeji možnost zlorab društev, ko gre za pomembnejše projekte v državi.

M. P.