Neurje se je sinoči razbesnelo tudi nad Posavjem

Neurja s točo, ki so sinoči prizadela nekatere dele Slovenije, so povzročila veliko škode. Nevihte so prihajale iz Avstrije, prek Slovenije so se premikale proti Hrvaški. Najhuje je bilo na območju Kumrovca, od koder so poročali, da so posamezni nanosi toče debeli kar 70 centimetrov.

Iz Posavja poročajo o neurju in toči iz dela občin Brežice in Sevnica.

Urad RS za zaščito in reševanje poroča, da je v večernih urah del občine Brežice zajelo neurje, v katerem je razkrilo streho na stanovanjski hiši v Novi vasi ob Sotli, zalilo podvoz v Dobovi in podrlo drevo. Posredovali so gasilci PGD Bizeljsko in dežurni pri Cestnem podjetju.

Neurje s točo je v večernih urah zajelo tudi del občine Sevnica. V naselju Tržišče je meteorna voda zalila dva objekta in po enega v naselju Trščina in Škovec. Vodo so izčrpali gasilci PGD Tržišče, Šentjanž in Krmelj. Dežurni pri Cestnem podjetju je posredoval v Tržišču, kjer je meteorna voda zalila del regionalne ceste.

Zelo hudo pa je bilo v Mirnski dolini. Silovito neurje z močnim vetrom in točo se po 20. uri razbesnelo nad kraji občine Mirna. Meteorna voda je zalila veliko stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij in prostore Osnovne šole Mirna. Veter je razkril strehe na več objektih in podrl številna drevesa na ceste v občini, potrgal vodnike električne napeljave, posledično so bili odjemalci brez elektrike. Zaradi padlih dreves, razkrivanja objektov in porušitve nadstreškov je bilo poškodovanih več vozil. Plazovi so zasuli več lokalnih cest. Na terenu je bilo več kot 50 gasilcev in ostalih dežurnih delavcev.

V občini Mokronog – Trebelno je meteorna voda zalila več kot 13 stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Veter je razkril strehe na več kot petnajstih objektih in podrl več kot 150 dreves na ceste v občini, potrgal vodnike električne napeljave, posledično so bili odjemalci brez elektrike. Toča je močno poškodovala streho osnovne šole v Mokronogu, posledice toče so vidne na fasadah objektov, oknih, žaluzijah. Toča je poškodovala več kot 100 vozil. Na Gubčevi cesti v Mokronogu je zagorel drog električne napeljave. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Mokronog-Trebelno, PGD Mokronog, Sveti križ, Štatenberk, Trebelno in Velika Strmica, dežurni delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Elektro Celje.

Neurje z močnim vetrom in točo se je razbesnelo tudi nad kraji občine Šmarješke Toplice. Veter je razkril strehe na več objektih in podrl številna drevesa na ceste v občini Šmarješke Toplice. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Šmarješke Toplice, PGD Šmarjeta, Bela Cerkev, Orešje in Zbure. Pri popravilu strehe objekta se je poškodoval gasilec, katerega so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto oskrbeli na kraju in ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Pri odstranjevanju podrtih dreves so sodelovali tudi dežurni delavci CGP Novo mesto.

V Šentjerneju meteorna voda zalila veliko stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Močan veter je razkril strehe na več objektih, na par hišah je odneslo kompletno streho, podrl številna drevesa na ceste v občini in potrgal vodnike električne napeljave, posledično so bili odjemalci brez elektrike. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani vsi gasilci občine Šentjernej, PGD Šentjernej, Orehovica, Gorenje Vrhpolje, Maharovec, Mokro Polje, Cerov Log, Dolenja Stara vas, Groblje, Ostrog in Stara vas-Loka, dežurni delavci javnega podjetja EDŠ Šentjernej in dežurni delavci Elektro Ljubljana. Na terenu je bilo več kot sto gasilcev in ostalih dežurnih delavcev.

V Šentrupertu je voda zalila več stanovanjskih hiš in gospodarskih poslopij. Močan veter je razkril streho stanovanjske hiše in podrl nekaj dreves na lokalne ceste. Za odpravljanje posledic neurja so bili aktivirani gasilci občine Šentrupert, dežurni delavci cestnega podjetja in dežurni delavci Elektro Ljubljana.

V Dobravi pri Škocjanu je meteorna voda zalila prostore gostinskega objekta. Gasilci PGD Dobrava so vodo izčrpali in pomagali pri čiščenju posledic.

Iz Mirnske doline in območja Šmarjeških Toplic poročajo, da je toča uničila vse pridelke.

Sprva so začele padati posamezne toče debeline limone. Potem so bile bolj goste debeline oreha in v finišu drobnejša gosta toča. Poročajo, da se je nad območje dobesedno pomikala ognjena rdeča krogla. Sekalo je več kot 100 strel naenkrat tik nad tlemi vodoravno sem pa tja, vse med seboj po zraku, nobena ni udarila v tla. Vinogradi so sesuti.

O neurju in toči poročajo še iz Dravograda, Slovenj Gradca, Raven na Koroškem, Dupleka, Maribora, Poljčan, Polzele, Prevalj, Celja, Štor, Vojnika, Žalca, Šentjurja, Kamnika, Mislinje, Litije, Podčetrtka, Zasavja in Šmarja pri Jelšah.

ARSO opozarja tudi na naraščanje vodotokov, medtem ko Geološki zavod Slovenije opozarja na nevarnost zemeljskih plazov v večjem delu Slovenije. Verjetnost za plazove se bo povečevala sorazmerno s količino padavin, prebivalcem pa svetujejo, da bodo pozorni na spremembe v tleh, na objektih in pobočjih, so zapisali na zavodu.

Tako je bilo v okolici Posavja:

Vir: Urad RS za zaščito in reševanje, Neurje.si in FB

M. P.