Novo: Neodvisna skupina “Ljudje za ljudi” na volitve

Na volitve gredo s sloganom "Skupaj za boljši danes".

V občini Brežice so se občani, ki znajo, hočejo in zmorejo, združili v neodvisno skupino z imenom »Ljudje za ljudi«, pod sloganom »Skupaj za boljši DANES«. Na volitve gredo kot povsem neodvisna skupina ljudi s podpisi volivcev iz cele občine.

“Velikokrat imamo ogromno povedati, kako bi moralo biti, nihče pa ne želi prevzeti odgovornosti. Večkrat slišimo, da na volitvah ni prave izbire, saj so na glasovnicah samo politične stranke in politiki. Zato smo se odločili, da kot navadni ljudje, ki živimo, ustvarjamo in delamo tu, prevzamemo odgovornost, se zorganiziramo, povežemo in nekaj naredimo. Na volitve gremo kot povsem neodvisna skupina ljudi s podporo volivcev iz cele občine. Zanimajo nas rešitve, razvoj in nova delovna mesta. Samo z razvojem turizma in podpornih vsebin obstoječemu gospodarstvu lahko zagotovimo 100 novih delovnih mest. S povečanjem obsega gospodarstva tudi več,« je povedala ena od predstavnikov Petra Grajžl.

Velik poudarek dajejo povezovanju podjetnikov in razvoju gospodarstva. Privabili bodo kapital v občino Brežice in oživili gospodarstvo ter s tem omogočili dodatne zaposlitve za občane.

»Vemo, kaj je treba narediti, da se pritegne kapital in da se razvije uspešne gospodarske projekte. V občini Brežice bomo odprli vrata uspešnim gospodarskim zgodbam in velikemu številu novih kakovostnih delovnih mest. S pomočjo nepovratnih sredstev bomo razvili tudi turistične atrakcije, kot so učni labirint, plavajoča restavracija in ostala ponudba na novem brežiškem jezeru, adrenalinski park, prepletli naravne in kulturne danosti, predvsem pa povezali obstoječo ponudbo v enoten produkt. Turista mora nekaj pritegniti, da se odloči obiskati kraj, in tu je treba še veliko postoriti, predvsem pa nas še bolj povezati,« je povedala Alenka Černelič Krošelj

Doslej so se jim že pridružili številni uspešni občani in gospodarstveniki, ki so s svojim delom že dokazali, da znajo in zmorejo.

Na včerajšnji novinarski konferenci pa so bili prisotni samo nekateri nosilci volilnih območij: Petra Grajžl, Boštjan Podgoršek, Alenka Černelič Krošelj, Jože Denžič, Mateja Kmetič, Miha Pšeničnik, Bojan Hotko, Marko Ferenčak, Rožle Jazbinšek, Tanja Ernst, Robert Žerjav, Franc Vegelj, Jure Krošl, Roman Hervol, Franc Jurečič, Srečko Črpič, Janez Volčanšek, Tamara Kos, Matej Lesinšek, Branka Gregl, Jože Urek, Andreja Antolovič, Zdenka Bregar Umek in Mateja Kotnik.

Za podporo kmetijstvu bodo vzpostavili močan lokalni trg in vzpodbudili ekološko pridelavo.

»Naš cilj je izkoristiti vsak centimeter obdelovalne površine. Ker smo občina bogata z geotermalno in vodo iz akumulacijskega jezera, bomo podpirali  pridelavo zelenjave, jagodičevja in sadja v in izven rastlinjakov. Pospeševali bomo razvoj turizma in neposredno trženje pridelkov in izdelkov naših kmetij ter krepili oskrbo javnih zavodov z doma pridelano hrano. Usmerili se bomo v razvoj zero waste občine. Zamenjali bomo način obdelave pitne vode in namesto kloriranja uvedli sodobnejše in zdravju prijaznejše metode obdelave pitne vode, ter poiskali najbolj učinkovit način čiščenja odpadnih vod. Za namene, ki bodo ustrezni, bomo spodbujali uporabo sive vode,« je povedal Marko Ferenčak.

Na področju delovanja društev, ki delujejo na občine Brežice, navajajo, da bodo zmanjšali birokracijo na minimum, ki je potreben za delovanje vsakega društva in še zagotavlja transparentno delovanje.

»V društvih delamo prostovoljno in v svojem prostem času, zato je prav, da vso birokracijo za društva vodi enotna služba na Občini, ki bo društvom tudi nudila brezplačno podporo pri izvajanju projektov. Za športne navdušence bomo uredili športne, skate in koloparke ter uredili pohodne poti in jim dali vsebine. Uredili bomo tudi nadomestilo delovnega časa za gasilce, ki so v okviru svojega rednega delovnega časa odsotni na intervenciji in so do sedaj porabljali svoj dopust, da so lahko pomagali ljudem v stiski,« je povedal Jože Denžič.

Zavzemajo se za ohranitev krajevnih skupnosti, saj vidijo veliko prednosti v tem, da je med občino in krajani ustanova, ki najbolje pozna zahteve krajanov in jim lahko zelo veliko pomaga. Veliko pozornosti bodo namenjali mladim, starejšim, šolam in vrtcem. Zasledovali in uresničevali bodo idejo medgeneracijskega povezovanja. »Za krajevne skupnosti je potrebno zmanjšati birokracijo in jim omogočiti kvalitetno podporno strokovnih služb na Občini. Poskrbeli bomo, da bodo krajevne skupnosti učinkovit podaljšek Občine in kot takšne prijazne do krajanov, kar pomeni, da bodo občanom nudile ažurne informacije in pomoč pri administrativnih zadevah« je povedala Mateja Kmetič in dodala: “Mladi so naša prihodnost in tako jih moramo tudi obravnavati. Organizirali bomo podporno mentorsko mrežo in inkubatorje za razvoj in vključitev mladih v delovno okolje. Starejšim bomo omogočili aktivno vključevanje v družbo in sodelovanje pri razvoju občine.”

Vabijo vse, občanke in občane občine Brežice, ki imate ideje in vizijo razvoja občine Brežice, da se jim pridružite pri prepoznavanju in razvoju potencialov občine.

Ideje lahko pošljete na e-mail [email protected] ali jih prinesete osebno do posameznih predstavnikov. Pravijo, da jim ni treba obljubljati boljšega jutri, ker znajo narediti že danes.

Program so predstavili: (od leve proti desni) Jože Denžič, Mateja Kmetič, Petra Grajžl, Alenka Černelič Krošelj in Marko Ferenčak.
Na včerajšnji novinarski konferenci je bilo navzočih več članov neodvisne skupine občanov Ljudje za ljudi.

M. P.