Narasle vode 2. junija po državi povzročile za 8 milijonov evrov škode

Neurja z naraslimi vodami, ki so 2. junija prizadela del Slovenije, so po zbranih grobih ocenah v 32 občinah povzročila za osem milijonov evrov škode. Ker bo po prvih zbirnih ocenah škoda presegala 0,3 promile državnega proračuna, je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala sklep o začetku ocenjevanja škode. V teku je tako zbiranje vlog oškodovancev.

 

V popis škode je vključenih 32 občin. To so občine Sevnica, Bistrica ob Sotli, Celje, Dobrna, Kozje, Ljubno, Mozirje, Nazarje, Podčetrtek, Polzela, Rogaška Slatina, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Štore, Tabor, Velenje, Vransko, Žalec, Kamnik, Mirna, Mokronog-Trebelno, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Dravograd, Mežica, Mislinja, Prevalje, Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec. Sklep navaja tudi, da se neposredna ocena škode na vodotokih oceni tudi v občini Prebold.

Občine tako že zbirajo vloge oškodovancev. Kot je denimo razvidno s spletne strani občine Sevnica, so ustrezni obrazci za prijavo škode na voljo na spletni strani uprave za zaščito in reševanje, oškodovanci pa lahko predhodno prijavijo škodo na Občino Sevnica in se dogovorijo za termin.

Poleg tega škodo v gozdovih ocenjuje Zavod za gozdove Slovenije, na vodotokih direkcija za vode, na kulturni dediščini Zavod za varstvo kulturne dediščine, v gospodarstvu jo ocenjuje ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, na državnih cestah pa direkcija za infrastrukturo. Za oceno škode je kot rok določen 15. julij letos, je še razvidno iz objavljenega sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje.

A. M.