Na Senovem začeli z energetsko prenovo Doma XIV. divizije Senovo

Na Senovem so začeli z energetsko prenovo Doma XIV. divizije Senovo. Dela naj bi bila zaključena do sredine prihodnjega leta.

 

V okviru projekta bodo med drugim obnovili fasado, uredili drenaže vkopanega dela, zamenjali stavbno pohištvo in kritino, uredili elektroinstalacije ter prenovili podpostajo doma. V vseh prostorih bodo zamenjali radiatorje, ki bodo opremljeni s termostatskimi ventili in termostatskimi glavami, urejeno bo rekuperativno prezračevanje v kulturni dvorani, športni dvorani ter v prostorih zaodrja.

Projekt bo stal dva milijona evrov, od česar bo 580.000 evrov evropskih sredstev.

A. M.