Na prostoru nekdanje Tovarne pohištva Brežice bo nastala nova soseska

Občina Brežice danes začenja z javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za novo sosesko. Ta bo stala na mestu nekdanje Tovarne pohištva Brežice. V njej je predvidena izgradnja sodobne stanovanjske soseske z večstanovanjskimi in enostanovanjskimi objekti, poslovnimi prostori, parkovnimi prostori in pripadajočo infrastrukturo.

Javna razgrnitev, med katero je mogoče podati pripombe in predloge, bo trajala do 27. marca.

Nova soseska je predvidena ob zdajšnji večstanovanjski soseski Trobentica, ob kateri je predvidena gradnja parkirnih in zelenih površin. V osrednjem delu nove soseske je predvidena gradnja šestih večstanovanjskih objektov, v enem od objektov ob Trdinovi ulici so poleg stanovanjskih enot predvidene tudi poslovne enote. Objekte bo med seboj povezovala podzemna garaža. Na južnem delu območja pa je predvidena pozidava z enostanovanjskimi stavbami. Predvidenih je šest stanovanjskih stavb.

Celotno območje soseske je zasnovano tako, da bo zagotovljena kakovost bivanja glede na sosednje obstoječe objekte.

Posebna javna obravnava prostorskega načrta bo potekala 15. marca, ob 16. uri, v sejni sobi na Občini Brežice. Pisne pripombe in predloge pa lahko zainteresirani podajo že od danes naprej in vse do 27. marca, in sicer pisno v knjigi pripomb v prostorih Občine Brežice (oddelek za prostor), posredujejo po pošti na Občino Brežice, Oddelek za prostor, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice ali na njen elektronski naslov.

A. M.