Na pobudo Tomaža Lisca o strategiji, ki bi škodila SB Brežice in prebivalstvu Posavja

SB Brežice (vir: Občina Brežice)

Sevniški poslanec Tomaž Lisec je v sodelovanju s Splošno bolnišnico (SB) Brežice in Občino Brežice pripravil gradivo za parlamentarno sejo Odbora za zdravstvo, kjer bodo obravnavali strategijo razvoja intenzivne medicine v Sloveniji. Na strategiji vztraja ministrstvo za zdravstvo, ki je v domeni SMC. Če bo strategija obveljala in bodo v vladnih strankah trmasto vztrajali na svojem, bo to za SB Brežice in prebivalstvo Posavja zelo slabo.

Seja parlamentarnega odbora bo v četrtek, 14. februarja 2019. Zahtevo za obravnavo je na pobudo Tomaža Lisca vložila Slovenska demokratska stranka (SDS). Na sejo so iz Posavja povabili vodstvo SB Brežice, vodstva zdravstvenih domov Sevnica, Krško in Brežice ter vse župane.

Tomaž Lisec je bil pobudnik in pripravljalec gradiva za parlamentarni odbor, kjer bodo obravnavali za Posavje škodljivo strategijo razvoja.

Ministrstvo za zdravstvo je namreč pripravilo strategijo razvoja intenzivne medicine v Sloveniji, ki naj bi bil razvojni dokument. Nastal pa je kot eden izmed ukrepov oziroma načrtovanih aktivnosti s ciljem, da se doseže soglasje z vsemi ključnimi deležniki o spremembah, ki so potrebne za boljše odzivanje sistema zdravstvenega varstva na potrebe prebivalstva.

V strategiji je razširjen strokovni kolegij resornega ministrstva med drugim razdelil oddelke intenzivne medicine glede na mrežo bolnišnic v Republiki Sloveniji. Strategija je bila objavljena na spletni strani ministrstva, spremembe in dopolnitve pa so sprejemali do 1. decembra 2018.

SB Brežice naj bi bila lokalna bolnišnica, kar ni sprejemljivo

V tem času so vodstva bolnišnic ministrstvu podali več pripomb. Zdravstveni svet, ki je strokovni organ pri ministrstvu za zdravje, pa je tri bolnišnice – SB Brežice, SB Ptuj in SB Trbovlje – rangiral na način, da jih definira kot lokalno bolnišnico. Ta naj bi bolnika, ki je potreben intenzivnega zdravljenja, ustrezno sprejela in pripravila za transport v 24. urah. Bolnišnica bo potrebovala za ta postopek vso sodobno opremo in kader, denarja pa bo za te dejavnosti bistveno manj, saj so normativi za lokalno bolnišnico v tej strategiji opredeljeni bistveno slabše kot za regionalne bolnišnice (zdravnik je npr. v lokalnih bolnišnicah zagotovljen le 8 ur dnevno, za ostale ure pa naj bi bolnišnice zagotavljale pripravljenost zdravnika).

Po mnenju direktorjev bolnišnic se z na takšen način pripravljeno strategijo posega v en segment dela splošne bolnišnice, saj ta sprememba ne vpliva le na izvajanje te službe (intenzivne medicine), temveč na vsa področja dela bolnišnice.

Intenzivna medicina je namreč tesno povezana z internim, kirurškim, pediatričnim in ginekološko porodnim oddelkom, še posebej pa z Urgentnim centrom. Ostali oddelki potrebujejo zagotovljeno intenzivno medicino 24 ur na dan 365 dni v letu, in to ne kot pripravljenost zdravnika na domu, kot se to predvideva za lokalne bolnišnice.

Strategija tako posega v status splošnih bolnišnic, ki s sredstvi, ki jih bodo dobile za opravljanje dejavnosti, ne bodo več zmogle pokriti vseh nastalih stroškov. Zaradi neurejenega financiranja Urgentnih centrov, kar še vedno ni rešeno, pa se že zdaj srečuje več bolnišnic v Sloveniji.

Strategija je po mnenju direktorjev nekaterih bolnišnic plod parcialnega načrtovanja brez prave ideje o delitvi dela med bolnišnicami in jasno določene mreže bolnišnic. Vsako parcialno spreminjanje posameznih organizacijskih enot prinaša bolnišnicam dodatne težave in nemir pri opravljanju njihovega poslanstva.

Da je Strategija razvoja interne medicine neustrezna in ne upošteva že sprejetih sklepov Sveta regije Posavje, s katerim je bilo seznanjeno resorno ministrstvo, je opozoril tudi Svet omenjene regije.

Po njihovem mnenju ministrstvo s to strategijo (na področju organizacije javnega zdravstva in opredelitvijo lokalne bolnišnice, ki pa je dejansko regionalna in tudi širšega pomena) posega in postavlja regijo v podrejen položaj.

Svet regije Posavje nasprotuje predlagani strategiji v delu, kjer označuje Splošno bolnišnico Brežice kot lokalno in ne regionalno.

Svet regije prav tako nasprotuje izvedbi spremembe organizacije intenzivne medicine v Sloveniji, kot je predlagana z dokumentov strategije, saj bi za regijo Posavje pomenilo bistveno znižanje sredstev za zdravljenje bolnikov v t. i. lokalnih bolnišnicah (Brežice, Trbovlje in Ptuj) za oskrbo enako zahtevnih zdravstvenih stanj pacientov.

Končna posledica takšnega strokovnega načrtovanja bo znižana raven zdravstvenega varstva za prebivalce regije Posavje, saj bo bolnišnica, kot je načrtovana v strategiji, ostala brez zdravnikov.

Vse zapisano je tudi po mnenju poslanske skupine SDS v nasprotju z zavezami koalicijske pogodbe na področju zdravstva.

Za regijo Posavje bi namreč take spremembe pomenile bistveno znižanje sredstev za zdravljenje bolnikov v t. i. lokalnih bolnišnicah za oskrbo enako zahtevanih stanj pacientov, prav tako pa nova organizacija bolnišnic ne prispeva k boljši organizaciji intenzivne medicine, še manj pa k večji in boljši strokovni obravnavi življenjsko najbolj ogroženih bolnikov v Sloveniji.

Razprava o tem bo na odboru za zdravstvo, kot rečeno, potekala 14. februarja. V poslanski skupini SDS pa predlagajo, da odbor za zdravstvo po končani razpravi sprejme dva sklepa, in sicer, naj ministrstvo za zdravje ponovno preuči strategijo razvoja in o svoji odločitvi seznani tudi pristojni odbor.

M. P.