Možganovi terjajo 35.000 evrov odškodnine

Foto: družina Možgan

Rejec Rudi Možgan iz okolice Krškega, ki mu je veterinarska inšpektorica Danuša Štiglic 14. novembra lani nezakonito odvzela 24 goved, zaradi česar je živali kasneje dobil nazaj, od države zahteva 35.000 evrov odškodnine. Nezakoniti odvzem je sicer davkoplačevalce že brez tega do zdaj stal okoli 40.000 evrov, poroča Dnevnik.

Odvetnik Franci Matoz je za Dnevnik pojasnil, da je družina Možgan vse krave dobila nazaj v bistveno slabšem rejnem stanju, kot so bile pred odvzemom, eno tele pa je zaradi odvzema celo poginilo, zato zahtevajo odškodnino. Prav tako zahtevajo odškodnino za prestale duševne bolečine.

Upravni inšpektor in trije veterinarski so namreč ugotovili, da je veterinarska inšpektorica Štigličeva odvzem izpeljala nezakonito, saj je huje kršila pravila upravnega postopka ter določila zakonov o zaščiti živali, o veterinarskih merilih skladnosti in o inšpekcijskem postopku. Njeni inšpektorski kolegi so tudi ocenili, da je bil odvzem živali pretiran ukrep, kmetijsko ministrstvo pa je po pritožbi rejca odločbo o odvzemu odpravilo in zadevo vrnilo v ponovno odločanje novomeškemu območnemu uradu uprave za varno hrano, ki je rejcu živali vrnil.

Stroške, nastale zaradi nezakonitega odvzema goveda in morebitno odškodnino, bomo morali pokriti davkoplačevalci. Štigličevo so iz odločanja v primeru umaknili in jo premestili na sedež uprave v Ljubljano, in sicer v sektor za zdravje in dobrobit živali. Kot poroča Dnevnik, prav tam pripravljajo predpise s tega področja, ki ga je inšpektorica kršila.