Most na Borštu zaradi raziskav za obnovo zaprt

Slika: Občina Brežice.

Star lesen most na Borštu bo do 30. oktobra zaprt. Na njem bodo izvajali raziskave, potrebne za njegovo obnovo. Med drugim bodo preverjali, kako globoko morajo biti zabiti piloti.

 

Občina Brežice se je namreč odločila most temeljito obnoviti, za kar je v proračunu za prihodnje leto zagotovila 600.000 evrov. Še pred obnovo so potrebne raziskave. Do konca letošnjega leta nameravajo izvesti geološke in geomehanske raziskave tal v reki Krki, s katerimi bodo določili, kateri način je najustreznejši za obnovo oz. gradnjo novega mostu in določili ustrezno globino pilotov.

Občina ima v načrtu gradnjo novega lesenega mostu po vzoru v letu 2021 narejenega cerkljanskega mostu, ki bo dodatno ojačan z železnimi nosilci. Nov most naj bi bil narejen v letu 2023.

A. M.