Moški prevladi je odklenkalo, zaposlujejo tudi ženske

(vir: Komunala Brežice)

Brežiška komunala je eno redkih podjetij v Sloveniji, kjer so se odločili, da bodo načrtno zaposlovali ženske in tako prispevali k odpravi razlik med spoloma. Začeli so kar pri vodstvenem kadru, kjer zaposlujejo polovico žensk.

Zaradi tega so si nedavno prislužili certifikat GEMA, ki ga podeljujejo podjetjem in organizacijam, ki načrtno izničujejo razlike med spoloma. Certifikat jim je nedavno podelila ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer.

Na komunali kljub načrtnemu izenačevanju razlik med spoloma zatrjujejo, da se zaposlenih ne preferirajo glede na spol, ampak jih cenijo in ocenjujejo glede na njihove kompetence, sposobnosti in osebnostne lastnosti.

Potezo podjetja gre vsekakor pozdraviti, se pa nekoliko hudomušno sprašujemo, kako nameravajo v podjetju poskrbeti za enakopravno zastopanost žensk in moškim, ko gre denimo za pobiranje odpadkov, praznjenje greznic in podobno. Predvidevamo, da prav velikega navala za te službe med nežnejšim spolom ne bo.

M. P.