Mladi se lahko takoj po prijavi med brezposelne vključijo v program trajnega zaposlovanja

pixabay

Mlajši od 30 let se lahko po novem že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih vključijo v subvencionirano zaposlitev za trajno zaposlovanje mladih, je na spletni strani objavil Zavod RS za zaposlovanje. Na podlagi javnega povabila bodo delodajalcem do porabe sredstev oz. najdlje do 31. julija 2019 dodelili subvencijo v višini 5000 evrov.

Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih, so pojasnili na zavodu za zaposlovanje. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti mladih ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve.

Za subvencionirano zaposlitev mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona evrov, ki jih financirata Slovenija (20 odstotkov) in EU iz Evropskega socialnega sklada (80 odstotkov). Dobrih 60 odstotkov vseh sredstev je namenjenih mladim s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji, skoraj 40 odstotkov pa mladim s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.

Lani se je v program vključilo 1175 mladih, letos pa nameravajo v program vključiti dodatnih 1500 brezposelnih mladih, od tega 60 odstotkov oseb s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Subvencija znaša 5.000 EUR za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden. Sorazmerno nižja subvencija se izplača delodajalcem za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden.

Brezposelni mladi se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.

Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev oddajo elektronsko na portalu zavoda. Pred prvo uporabo portala se morajo registrirati, ponudbo pa morajo oddati najpozneje do 31. julija 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok javnega povabila oz. do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Javnemu vabilu se lahko odzovejo le delodajalci, ki so vsaj 12 mesecev vpisani v poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

N. N.