Med savskima hidroelektrarnama Boštanj in Krško dovoljena plovba na motorni pogon

Foto: spletna stran HESS

Vlada je pred dnevi sprejela uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskih jezerih savskih hidroelektrarn (HE) Arto-Blanca in Krško. Na akumulacijskem jezeru HE Boštanj je tako po večletnih prizadevanjih lokalne skupnosti dovoljena plovba motornih plovil za osebne in rekreacijske namene.

Plovba je mogoča le na določenem območju akumulacijskega jezera HE Boštanj, in sicer od 1. aprila do 31. oktobra za nemotorna plovila ter od 25. aprila do 30. septembra za motorna. Plovila ne smejo presegati hitrosti 10 km/h, uporabnik pa je sam odgovoren za varno vplutje in izplutje plovila ter za vkrcanje in izkrcanje oseb ter blaga. Uporaba vodnih skuterjev je prepovedana. Skrbnica plovbnega območja je Občina Sevnica, upravljalec KŠTM.

Del vodnih akumulacij bodo, do približno 500 metrov nad prelivi z elektrarniškimi zapornicami, zdaj lahko namenili turizmu, športu, rekreaciji in drugim uporabnikom vodnih površin.

Na krški akumulaciji je plovba na motorni pogon dovoljena med mejo občin Krško in Sevnica ter navidezno črto med mejnima točkama plovbnega območja. Pri motorni plovbi na obeh akumulacijah je treba upoštevati 30-metrski odmik plovbne poti od bregov. Izjema je območje leve brežine južno od Dolenjega Leskovca v Občini Krško, kjer je zaradi plitvine potreben večji odmik.

Za plovbo po plovbnem območju se uporabljajo plovila za rekreacijo iz predpisa, ki ureja plovila za rekreacijo, razen vodnih skuterjev, ali plovila, posebej namenjena za javni prevoz potnikov v komercialne namene, če plujejo na elektromotorni pogon in so krajša od 24 m.

Pogoji rabe vodnega dobra za plovbo so določeni tako, da v največji meri preprečujejo škodljive vplive na stanje voda oz. nevretenčarje in na dvigovanje usedline oz. spremembe rečnega dna. Varstvo rib in drstišč je zagotovljeno s prepovedjo plovbe v drstitvenih obdobjih in z odmiki od rečnega brega oz. s prepovedjo plovbe po plitvinah.

Celotno Uredbo o uporabi plovil na motorni pogon na akumulacijskem jezeru hidroelektrarne Krško na reki Savi najdete tukaj.

Plovba na motorni pogon tudi ne sme vplivati na vodne pravice. Uporabniki plovil na motorni pogon na navedenih plovbnih območjih ne smejo vplivati na pridobivanje električne energije ali obrečnim lastnikom povzročati dodatnih obveznosti, stroškov ali škode, med drugim navajata odločbi.

Več lahko preberete tudi na strani Občine Sevnica – tukaj.

N. N.