Lokalno: Predlog za preureditev križišča na cestah Boštanj – Mokronog, na Radni, v občini Sevnica v treh letih 333 prometnih nesreč

Sevnica (vir: občina Sevnica)

Poslanec Tomaž Lisec je resornemu ministrstvu predlagal preučitev možnosti za zmanjšanje hitrosti v križišču Boštanj, na Radni. Predlagal je preučitev možnosti izgradnje krožišča. S tem bi voznike lahko prisilili v zmanjšanje hitrosti. Ministrstvo za infrastrukturo je krožišče zavrnilo.

Poslanec je predlagal preučitev možnosti izvedbe ukrepov za dodatno zmanjšanje hitrosti s prometno signalizacijo in tehnično preureditvijo križišča v krožišče na državnih cestah G1-5/333 Boštanj in R1-215/1163 Mokronog – Boštanj na Radni.

Opis stanja: Če je na postajališču avtobus, je preglednost omejena

Na glavni cesti se iz smeri Impoljce nahajata pas, namenjen vozilom, ki vozijo naravnost, in pas za leve zavijalce. Iz smeri Boštanja se nahaja pas, namenjen vozilom, ki vozijo naravnost, in pas za desne zavijalce. Promet na priključku regionalne ceste je kanaliziran, priključek je označen s prekinjeno široko prečno črto in obstoječim znakom, ki označuje križišče s prednostno cesto. Na območju križišča se nahaja obojestransko avtobusno postajališče izven vozišča in prehod za pešce, ki poteka preko avtobusnega postajališča ter preko treh pasov glavne ceste. Če je na svtobusnem postajališču avtobus, je preglednost s priključka regionalne ceste omejena.

Možne rešitve: Ministrstvo predlagal postavitev znakov ali izris optične zavore

Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo bo po navedbah resornega ministrstva v dogovoru z lokalno skupnostjo (Občino Sevnica) po skupnem terenskem ogledu predlagala najustreznejše ukrepe za izboljšanje prometne varnosti. Kot ustrezna kratkoročna ukrepa se kažeta predvsem naslednja:
– izris »stop črte« in postavitev znaka »Ustavi« na priključku regionalne ceste namesto obstoječe prekinjene široke prečne črte in obstoječega znaka za križišče s prednostno cesto in
– izris optične zavore za umirjanje prometa na glavni cesti iz smeri Impoljce.

Pri tem navajajo, da krožišče ne bi bilo najboljši način urejanja prometa v tem križišču. To pa zato, ker poteka glavna prometna smer s prevladujočim prometnim tokom v smeri Radeče – Krško. Za krožišče navajajo, da je sicer dobra rešitev pri križanjih s približno enako jakostjo prometnega toka na glavni in stranski prometni smeri v križišču. To za navedeno križišče ne velja.

Prometna varnost v Sevnici: 333 prometnih nesreč v treh letih

Ob tem smo preverili, kakšna je pravzaprav prometna varnost v občini Sevnica. Podatki, ki jih navajamo, so za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. V tem obdobju se je na območju občine Sevnice zgodilo 333 prometnih nesreč, v katerih je bilo udeleženih 563 oseb. V prometnih nesrečah so 3 osebe izgubile življenje, 28 oseb je bilo huje telesno poškodovanih, 115 pa je bilo lažje telesno poškodovanih. Na srečo večina udeležencev, 417 oseb, ni utrpelo poškodb.

Nekoliko več nesreč je bilo izven naselja.

Delež prometnih nesreč glede na lokacijo (vir: Občina Sevnica)

Med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče so nepravilna smer/stran vožnje (31 %), neprilagojena hitrost (21 %) in premik z vozilom (15 %).

Delež prometnih nesreč glede na vzrok nastanka (vir: občina Sevnica)

Največ prometnih nesreč se je zgodilo v bližini večjih krajev, predvsem mesta Sevnice in na državnih cestah v občini. Še posebej to velja za nesreče s hudimi poškodbami ali smrtnim izidom. Vzrok za to je v večji gostoti prometa na teh območjih, kar povečuje verjetnost nesreče.

Torej, previdno na cesti!

N. G.