Lisca vse bolj priljubljena, a tudi vse bolj onesnažena

Lisca in Tončkov dom na Lisci.

Lisca postaja čedalje bolj priljubljena izletniška točka v Posavju in širše, posebej v času epidemije koronavirusa. A na Planinskem društvu Lisca Sevnica in Občini Sevnica, ki skuša čim bolj izkoristiti potencial Lisce, opažajo tudi čedalje bolj neodgovoren odnos obiskovalcev.

 

O tem sta nedavno ne sestanku govorila novi predsednik Planinskega društva Lisca Sevnica Peter Požun in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk. Med drugim sta opozorila, da so v društvu in na občini v zadnjih tednih prejela več pritožb o nespoštovanju pohodniške kulture, neprimernem obnašanju pohodnikov v naravnem okolju in na kmetijskih površinah, vključno z neprimernim načinom parkiranja v naravnem okolju.

Na občini zato poudarjajo, da so zemljišča, po katerih potekajo planinske poti, v veliki meri zasebna zemljišča, ki so za njihove lastnike pomembna. Zato je prav, da se njive in travnike ljudi, ki živijo pod Lisco, spoštuje.

Opozarjajo tudi, da niti občina niti planinsko društvo ne moreta prevzeti odgovornosti za posamezne primere nekorektne rabe prostora. “Nujno pa je stalno opominjanje, da mora za ohranjanje širšega območja Lisce kot naravne vrednote vsak uporabnik prispevati svoj delež skrbi za okolje, v katerem živimo. Prav je, da se na najbolj spoštljiv način ohrani sobivanje z domačini in spoštuje tuje prav tako kot lastno,” pravijo na občini.

Čas epidemije je številne spodbudil k pohodom na Lisco, povečan obisk pa se je tako na poteh kot tudi pod vrhom Lisce poznal v obliki najrazličnejših odpadkov. Pred dobrim tednom dni so zato Tončkov dom na Lisci, Planinsko društvo Lisca Sevnica, Občina Sevnica, Komunala Sevnica in KŠTM Sevnica organizirali čistilno akcijo čiščenja poti na Lisco in okolice Tončkovega doma. Organizirajo tudi akcijo. Vsakemu, ki bo v pomladnih dneh s poti na Lisco do Tončkovega doma prinesel vrečko smeti, ki jih je pobral na poti, bodo podarili majico Očistimo Lisco.

A. M.

 

 

Planinsko društvo Lisca Sevnica po nedavno opravljenem zboru članov odslej vodi novi predsednik Peter Požun. Z namenom pogovora o vseh skupnih točkah sodelovanja se je pred dnevi sestal z županom Občine Sevnica Srečkom Ocvirkom.

Novi predsednik društva je predstavil izhodišča svojega programa, ki ga načrtuje izvesti v novem mandatu. Velik poudarek želi nameniti izobraževanju in ozaveščanju o pomenu planinstva in z njim povezanih aktivnosti med mlajšimi generacijami v šolah in vrtcih. Osrednja tema sestanka pa so bile vsebine, povezane z Lisco in Tončkovim domom, za obnovo katerega si Občina Sevnica s ciljem oživitve območja močno prizadeva preko različnih projektov.

čistilna akcija