Krško: Vpis otrok v krške vrtce za šolsko leto 2018/2019 do 16. marca

(vir: pixabay.com)

Občina Krško je v teh dneh objavila skupni razpis za vpis otrok v vrtce na območju občine Krško za naslednje šolsko leto. Vlogo za vpis otroka je potrebno oddati najkasneje do petka, 16. marca 2018. Pomembno je, da vlogo za vpis otroka v vrtec starši oddajo pravočasno, ne glede na to, kdaj v šolskem letu (torej v času od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019) bodo svojega otroka dejansko vključili v vrtec, so sporočili iz Občine Krško.

Oddaja vlog

Vloga je na voljo na spletni strani Občine Krško v rubriki Obvestila in objave/Javni razpisi,  ali pa jo starši lahko dobijo tudi v posameznem vrtcu. Na podlagi prejetih prijav bodo vrtci oblikovali oddelke za novo šolsko leto.

Da bi bili lahko oddelki čimbolj popolnjeni in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, da prijave starši oddajo čimprej oz. v predpisanih rokih.

Sprejem otrok novincev

O sprejemu otrok novincev v posamezni vrtec v šolskem letu 2018/2019 bodo starši oz. zakoniti zastopniki s strani vrtcev dokončno obveščeni najkasneje po seji Občinskega sveta Občine Krško, ki bo predvidoma konec junija 2018 ali v začetku julija 2018, na kateri bo obravnavana organizacija in sistemizacija delovnih mest v vrtcih občine Krško za šolsko leto 2018/2019. Na isti seji bo tudi določena višina dodatne olajšave Občine Krško pri plačilu vrtca, so še dodali.