Krško: sterilizacije in kastracije lastniških psov in mačk

pixabay.com

Občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje sterilizacij in kastracij lastniških psov in mačk za letošnje leto. Na voljo je skupno šest tisoč evrov, sofinanciranje na posameznega psa ali mačko pa znaša 30 evrov bruto cene storitve.

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo lastniki psov in mačk s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju občine Krško, imajo do pet odraslih živali na stanovanje oziroma hišno številko, in sicer za sterilizacijo ali kastracijo živali, opravljeno v obdobju od 1. januarja 2018 dalje do porabe sredstev. K vlogi za sofinanciranje morajo lastniki živali priložiti: za pse dokazilo o lastništvu in račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku, za mačke pa račun za opravljeno storitev s podatki o lastniku.

Vloge lastniki oddajo v vložišče Občine Krško ali po pošti na naslov: Občina  Krško, Oddelek za gospodarske dejavnosti, CKŽ 14, 8270 Krško. Razpisni obrazec je na voljo na vložišču ali tukaj.

Na spletni strani Društva za zaščito živali Posavje opozarjajo zakaj je dobro sterilizirati / kastrirati svojega ljubljenčka?

V Sloveniji je preveč neželenih psov in mačk brez lastnikov:

  • vsako leto je zavrženih več kot 4000 psov in mačk, mnogo teh žalostno konča, saj je vseh živali veliko preveč, da bi lahko našle dobre lastnike
  • s sterilizacijo ali kastracijo preprečite nezaželena rojstva mladičkov, ki se tudi težko oddajo dobrim lastnikom;
  • preprečite žal še vedno številna kazniva dejanja kot so načrtni poboji neželenih mačjih in tudi pasjih mladičkov s strani brezvestnih lastnikov
  • zmanjšate število evtanazij po zavetiščih (živali v zavetišču imajo na voljo le 30 dni, da najdejo novega lastnika, če ne, jih čaka evtanazija);
  • več steriliziranih in kastriranih psov in mačk pomeni manj mladičev, ki tako lažje najdejo primerne posvojitelje.

Ravno tako na svoji spletni strani opozarjajo na to, da:

  • Za načrtni razplod so primerni plemenjaki, rodovniški psi.
  • Je pobijanje mladičev nezakonito
  • Sterilizacija in kastracija nimata nezaželenih učinkov. Ravno nasprotno imajo pozitiven vpliv na zdravje in vedenje psov in mačk.

Ni potrebno jemati življenj po nepotrebnem, saj je to dejanje sporno in tudi kaznivo. Raje preprečite rojstvo neželenih mladičkov.

»S tem ko je človek začel preveč intenzivno posegati in spreminjati naravo, je sam spremenil pravila igre, ki jih je narekovala narava in zdaj mora poskrbeti za negativne posledice svojega delovanja. Tako psi kot mačke so postali del človekovega sveta, kjer narava ne more več uravnavati delovanja. Zato nikar ne opravičujte svojega ravnanja s takimi »argumenti«, ki ne zdržijo nobene teže. Kot lastnik mačk in psov ste po zakonu dolžni poskrbeti za preprečevanje neželenih mladičkov, s sterilizacijo oz. kastracijo, osamitvijo ali kontracepcijo.«

N. N.