Krško: Razpis za sprejem otrok v vrtce pred pomladjo

Krški občinski svet je na zadnji seji sprejel osnutek pravilnika o sprejemu otrok v vrtce v Občini Krško. Ta določa, da bo občina skupni razpis za vpis otrok v vrtce za šolsko leto 2021/2022 objavila marca. Pri tem se bodo pod pogoji razpisa v vrtec vpisali tudi otroci, ki bodo pogoje za vpis izpolnjevali do vključno 28. februarja 2022.

 

V praksi to pomeni, da bodo rezervirana mesta tudi za otroke, ki s 1. septembrom letos še ne bodo izpolnjevali pogojev za vpis, jih pa bodo izpolnili tekom šolskega leta do vključno 28. februarja 2022. Otroke bodo vključevali v vrtec sukcesivno, in sicer ko bodo izpolnjevali pogoje za vpis, pri čemer bodo upoštevali oblikovan centralni čakalni seznam.

Pri vpisu otrok za šolsko leto 2021/2022 bo vrtcem v pomoč spletna aplikacija SiVrtci, ki bo olajšala oblikovanje oddelkov. Vsi otroci, ki ne bodo dobili mesta v vrtcih v občini Krško, bodo namreč uvrščeni na centralni čakalni seznam. Ta preprečuje ponavljanje imen otrok in omogoča vpogled vsem vrtcem občine Krško, ki imajo dostop do spletne aplikacije SiVrtci.

A. M.