Krško: Razdelili bodo 130.000 evrov nepovratnih sredstev

Krško, panorama.

Občina Krško je objavila javni razpis za nepovratna sredstva, v okviru katerega bodo za razvoj malega gospodarstva namenili 130.000 evrov. Pri tem namerava občina subvencionirati naložbe v nakup nove opreme, svetovalne storitve za izdelavo razpisne dokumentacije za prijavo na državne in mednarodne razpise, promocijo izdelkov in storitev na sejmih in razstavah, dodatna izobraževanja in podobno. Rok za oddajo vlog je 17. september.

Sredstva lahko prejmejo mikro in majhna enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki na območju občine Krško, ki izpolnjujejo pogoje v skladu z zakonodajo o gospodarskih družbah, ter strokovna društva in združenja, ki se ukvarjajo s podjetništvom in imajo sedež na območju občine Krško.

Do sredstev je upravičeno tudi podjetje, ki ima sedež dejavnosti izven občine Krško, v kolikor ima poslovno enoto v občini Krško, v kateri zaposluje najmanj dve tretjini oseb od vseh zaposlenih za nedoločen čas s stalnim bivališčem v občini Krško in investira na območju občine Krško.

Za vsak posamezen ukrep je na razpolago ločena razpisna dokumentacija, ki je na voljo na spletni strani Občine Krško v rubriki Javni razpisi, zainteresirani pa jo lahko dvignejo tudi v času uradnih ur na oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Krško.

M. P.