Krško: Prihodnje leto nekoliko nižje cene komunalnih storitev

Občinski svetniki Občine Krško so na zadnji seji sprejeli letni program dejavnosti gospodarskih javnih služb v letu 2021 in potrdil elaborate o oblikovanju predračunskih cen komunalnih storitev. Iz slednjih je razvidno, da bodo cene komunalnih storitev v letu 2021 nespremenjene oziroma celo nekoliko nižje predvsem za tiste, ki so priključeni na javni kanal.

 

Višina položnice za na primer štiričlansko družino s porabo 12 kubičnih metrov vode mesečno in priključkom na kanalizacijsko omrežje bo za 0,26 evra oz. 0,45 odstotka nižja, v kolikor priključka na kanalizacijsko omrežje ni, pa bo položnica nižja za 0,02 evra oz. za 0,6 odstotka.

Občinski svet je tudi potrdil delno oprostitev plačevanja odlaganja odpadkov pravnim osebam, ki jim je bilo v celoti ali bistveno onemogočeno poslovanje zaradi epidemije. Oprostitev velja za obdobje, ko pravna oseba ni smela poslovati, podrobnejši način izvedbe sklepa pa bo določen naknadno. Vlogo za oprostitev plačila bo potrebno posredovati izvajalcu javne službe najpozneje dva meseca po preklicu epidemije.

Občinski svetniki so sprejeli tudi odlok o določitvi plovnega režima na reki Savi na območju pretočne akumulacije Hidroelektrarne Krško. Z odlokom so jasno razmejene pristojnosti in naloge upravljavca pristanišča in skrbnika plovnega območja v skladu z zakonodajo. S

Dali so tudi zeleno luč za nadaljevanje in sofinanciranje projekta MOST, s katerim je bil v občini Krško vzpostavljen koncept integrirane oskrbe na domu in ki predstavlja sistem ukrepov, namenjenih osebam, ki so odvisne od pomoči drugih oseb pri opravljanju osnovnih in podpornih dnevnih opravil.

M. P.