Krško: Podpisana pogodba za rušenje starega kerozinskega mostu in gradnjo novega

Minister za obrambo Matej Tonin in podžupanja Mestne občine Krško Ana Somrak sta v Krškem podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju pri uporabi lokalne javne infrastrukture na območju in v neposredni bližini mestne občine Krško, s katerim bosta ministrstvo in občina sofinancirala odstranitev starega kerozinskega mostu čez Savo in postavitev novega peš mostu.

V skladu z dogovorom bo ministrstvo v celoti krilo strošek odstranitve mostu, pri gradnji novega mostu pa bo razmerje sofinanciranja 50 odstotkov ministrstvo in 50 odstotkov občina, pri čemer bo vrednost deleža ministrstva znašala največ milijon evrov.

Mestna občina Krško bo zdaj naročila projektno dokumentacijo za odstranitev in gradnjo novega mostu in pridobila ustrezna dovoljenja. Občina ima sredstva v proračunu zagotovljena, po načrtih pa naj bi most odstranili v letu 2023. V letu 2024 pa naj bi postavili nov peš most oz. nadomestno brv za pešce in kolesarje.

Stari vojaški most, dolžine 128 metrov in širine štiri metre, je po nekaterih podatkih kot premostitev Save za kerozinovod zgradila Jugoslovanska ljudska armada konec štiridesetih let prejšnjega stoletja.

A. M.