Krško: Odprt zapis za kmetijstvo in razvoj podeželja

Foto: Občina Krško

Občina Krško je razpisala nepovratna finančna sredstva za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2018 v višini 134.000 evrov bruto.

Za pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo je na voljo

  • 110.000 evrov, za pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih
  • 10.000 evrov, za pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji
  • 10.000 evrov ter za štipendiranje bodočih nosilcev kmetij 4.000 evrov.

Vloge je potrebno oddati najkasneje do:

  • 20. marca 2018, za ukrepe naložbe v kmetijska gospodarstva, ohranjanje kulturne in naravne dediščine ter naložbe v predelavo in trženje,
  • 1. oktobra 2018 za prevzemnike kmetij.

Več o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.