Krško: Objavljena razpisa za neprofitna stanovanja v Žlapovcu in na Sremiški cesti

V Krškem sta odprta kar dva razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj, in sicer v večstanovanjskem objektu Žlapovec in na Sremiški cesti.

Mestna občina Krško razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem v večstanovanjskem objektu Žlapovec. Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Mestne občine Krško, ki je na voljo do vključno petka, 19. julija 2024, na sedežu Mestne občine Krško in na spretni strani Mestne občine Krško na tej povezavi.

Prav tako je družba RUDAR SENOVO D.O.O. že prejšnji teden objavila javni razpis za dodelitev 16 neprofitnih stanovanj v najem v večstanovanjskem objektu na naslovu Sremiška cesta 13, Krško, ki bodo predvidoma vseljiva v letošnjem letu oziroma v začetku leta 2025. Rok za oddajo izpolnjene vloge je do vključno 28.06.2024. Več podrobnosti o razpisu najdete tukaj.