Krško: Načrt ureditve kanala za preprečevanje poplav v Podpočju padel v vodo

Mestna občina Krško in Direkcija RS za vode sta marca podpisali sporazum o izvedbi ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Podbočju na povodju Sušice.

 

Projekt, za katerega bi pridobili 1,2 milijona evrov iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, je predvideval ureditev razbremenilnega kanala mimo naselja in bi se po načrtih moral začeti sredi prihodnjega leta. A zaradi nasprotovanja lastnikov, ki so prepovedali izvajanje ukrepov na njihovih zemljiščih, bosta morali občina in direkcija sporazum razveljaviti.

Hidrološko-hidravlična študija, izdelana v letu 2020, je sicer pokazala, da je Podbočje ogroženo zaradi visokih voda Sušice in je zato treba izvesti protipoplavne ukrepe. Cilj je bil izboljšanje poplavne varnosti za primer poplav s povratno dobo stotih let, kar naj bi dosegli z ureditvijo razbremenilnega kanala visokih vod mimo naselja.

Hidrološko-hidravlično študijo so aprila predstavili krajanom oz. lastnikom zemljišč. Kot so v dopisu Mestni občini Krško zapisali lastniki zemljišč, ukrepov ne dovolijo in zahtevajo, “da se za zmanjšanje poplavne ogroženosti Podbočja najprej izkoristijo vse druge možnosti”. Izpostavili so, da naj se odpravijo vsa ozka grla struge Sušice in razširi struga ob kamnitem mostu ter pozvali, da se struga redno čisti. A stroka je ob predstavitvi študije opozorila, da izključno vzdrževanje struge potoka poplav ne more preprečiti.

Soglasje lastnikov zemljišč je sicer bistvenega pomena za nadaljevanje projekta in pridobitev gradbenega dovoljenja. Ker pa lastniki zemljišč ukrepom nasprotujejo, projekta v skladu s podpisanim sporazumom ni mogoče izvesti, zato sta občina in direkcija za vode začeli s postopkom, da sporazum razveljavita.

A. M.