Krško: Kmalu začetek gradnje nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu

Vizualizacija podružnične osnovne šole in vrtca Veliki Podlog (vir: Občina Krško)

Aktivnosti za gradnjo nove podružnične osnovne šole in vrtca v Velikem Podlogu se nadaljujejo, trenutno je v zaključni fazi izdelava projektne dokumentacije, so sporočili s krške občine.

Gradnja se bo po terminskem planu začela v začetku maja, zaključila pa konec pomladi naslednje leto.

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole, ki jo bo občina v višini okoli treh milijonov evrov financirala v celoti iz občinskega proračuna, se bodo izboljšali bivalni, učni in delovni pogoji za otroke in zaposlene.

Nov objekt podružnične šole in vrtca bo zgrajen v bližini sedanje šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale normativom.

V vrtcu so predvidene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole pa štiri učilnice.

Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu v letošnjem šolskem letu obiskuje 61 učenk in učencev prvih štirih razredov, v vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lumpki vpisanih 52 otrok.

M. P.