Krško: Analiza vode ugotovila spornost sedmih vodovodov

Po pogodbi med Občino Krško in Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano je ta opravil drugi pregled vodovodov in izvirov na območju občine Krško v letu 2021, ki niso v upravljanju družbe Kostak, ampak z njimi upravljajo sami uporabniki. Skupno je bilo pregledanih sedem vaških vodovodov.

Pregledani so bili vodovodi:

  • G. Leskovec (omr. Stranje – javna izlivka na pokopališču),
  • Jevša–Reštanj-Mali Kamen-Šedem (omr. Mali Kamen),
  • Kališovec-Brezje–D. Leskovec (omr. Kališovec),
  • Mali Kamen-Reštanj (Mali Kamen),
  • Rožno–Dolnji Leskovec (Dol. Leskovec),
  • Slom – Pihovec (omr. Stolovnik) in
  • V. Kamen (omr. Veliki Kamen).

Kot je razvidno iz objavljenega poročila, je bila voda na vodovodu Veliki Kamen kontaminirana z bakterijami in s tem ocenjena kot zdravstveno neustrezna. Na ostalih vodovodih je bila v času pregleda zdravstveno ustrezna, vendar je njena zanesljivost negotova.

Na vodovodih Kališovec–Brezje-Dolenji Leskovec in Mali Kamen-Reštanj je bila ugotovljena povišana motnost vode.

Kljub temu, da trenutna ocena kaže na to, da je bila voda na ostalih vodovodih zdravstveno ustrezna, in da na nekaterih vodovodih analize izpred preteklih let kažejo na zdravstveno ustreznost vode, Nacionalni laboratorij za zdravje opozarja, da kakovost vode ni ves čas stabilna in da je treba za njeno zdravstveno ustreznost na vodovodih izvesti še dodatne ukrepe.

Rezultati opravljene preiskave so odraz trenutnega stanja, saj je iz primerjave analiz, ki so bile opravljene v preteklih letih, mogoče ugotoviti, da se kakovost vode na teh vodovodih med letom lahko bistveno spreminja. Odvisna je predvsem od vremenskih razmer in letnega časa ob odvzemu vzorca.

Nacionalni laboratorij za zdravje zato predlaga obvezno prekuhavanje vode na vseh omenjenih vodovodih.

M. P.