Krška nuklearka naj bi presegla načrtovano letno proizvodnjo

Foto: NEK

Nuklearna elektrarna Krško (Nek) naj bi ob stabilnem obratovanju in brez varnostnih težav v letošnjem neremontnem letu s 5,9 milijarde kilovatnih ur načrtovano letno proizvodnjo presegla za do tri odstotke. Poslovni izidi Neka so v okviru načrtov, z nadaljevanjem varnostne nadgradnje pa je osredotočena na zagotavljanje dolgoročnosti obratovanja.

Letos bodo v Neku poslovali pozitivno in hkrati dosegli zastavljene cilje ter izpolnili poslanstvo na vseh temeljnih področjih.

Zagotovili so varno in stabilno obratovanje skladno s standardi individualne in kolektivne varnosti zaposlenih ter varnosti prebivalstva. Cene proizvedene elektrike je bila konkurenčna in je omogočala donos. Nadzorniki Neka pa so potrdili gospodarski načrt prihodnjega leta in naložbeni načrt do leta 2022.

V Neku so letos izvedli številna pripravljalna dela za drugi del nadgradnje varnosti, ki ga načrtujejo ob rednem remontu aprila prihodnje leto. Opravili so tudi prilagoditve, ki so bile potrebne ob dvigu gladine Save za vodno akumulacijo dolvodne hidroelektrarne Brežice.

Kmalu sproščen obstoječi skladiščni prostor za nizko- in srednjeradioaktivne odpadke – NSRAO 

Končuje se tudi izgradnja zgradbe za ravnanje z opremo in pošiljkami radioaktivnih tovorov, v katero bodo prestavili vso manipulativno in merilno opremo iz začasnega skladišča pred premestitvijo v trajno odlagališče. S tem bodo v začasnem skladišču zagotovili prostor za pripravo pošiljk nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov ter premostili čas do razpoložljivosti trajnega odlagališča NSRAO.

Program nadgradnje varnosti

V NEK so letos izvedli številna pripravljalna dela za projekte iz Programa nadgradnje varnosti. Program poteka od leta 2012Program nadgradnje varnosti je razdeljen na tri faze. Trenutno intenzivno poteka druga, ki vključuje izgradnjo pomožne komandne sobe in nadgradnjo operativnega podpornega centra, kjer potekajo gradbena dela. Zaključena je vgradnja več kot 800 pilotov temeljenja za izboljšanje nosilnosti tal. Varnostne nadgradnje bodo skupaj v desetih letih stale 230 milijonov evrov. Po zaključenih posodobitvah iz Programa nadgradnje varnosti no NEK po varnostnih merilih primerljiva z novimi elektrarnami

Remont 2018

Med načrti prihodnjega leta je napovedan aprilski redni remont po 18 mesecih obratovanja. Zaradi velikega obsega del bo izvedba potekala v dveh remontih (2018 in 2019). Med pomembnimi posodobitvami bosta tudi posodobitev sistema za tesnjenje turbine in zamenjava vzbujalnika glavnega električnega generatorja.

Mednarodna agencija za atomsko energijo je po letošnjem tritedenskem vrednotenju obratovalne varnosti in delovnih procesov in po jesenski pregledovalni misiji za področje pripravljenosti za primer jedrske ali radiološke nesreče Nek primerjala z najboljšimi nuklearkami, hkrati je poudaril tudi zavzemanje Neka za preglednost delovanja in njeno odprtost.

Med načrti prihodnjega leta je med večjimi projekti napovedan aprilski redni remont po 18 mesecih obratovanja in drugo fazo omenjene varnostne nadgradnje.

V krški nuklearki bodo leto končali s 610 zaposlenimi.

K. J.