Krka, tovarna zdravil, je SB Brežice donirala sredstva za nakup ultrazvoka

Ultrazvočno napravo sta v imenu bolnišnice od predsednika uprave in generalnega direktorja Krke Jožeta Colariča in direktorice Regije Slovenija Mojce Prah Klemenčič v uporabo prevzeli (od leve) strokovna direktorica Mojca Savnik Iskra, dr. med., spec. interne medicine, in direktorica bolnišnice Anica Hribar.

Krka, tovarna zdravil iz Novega mesta, je Internemu oddelku Splošne bolnišnice Brežice omogočila nakup ultrazvočne naprave za diagnostične preglede. Z novim, sodobnim ultrazvokom bodo lahko zagotovili še boljšo zdravstveno oskrbo bolnikov. Vrednost donacije je 31.167 evrov.

Splošna bolnišnica Brežice prebivalcem regije Posavje, turistom in tranzitnim gostom nudi poleg nujne medicinske pomoči ter bolnišnične obravnave tudi specialistične preglede. Vsa leta si prizadevajo, da bi z vložki v nakup nove opreme ter s prenovo prostorov zagotavljali pacientom najboljšo zdravstveno oskrbo, odlično počutje pri zdravljenju ter kakovostne diagnostične preglede. V letu 2018 so nadaljevali z nakupi nove opreme tudi na Internem oddelku bolnišnice.

Konec preteklega leta so pridobili nov ultrazvočni aparat, katerega nakup je omogočilo družba Krka iz Novega mesta, ki je bolnišnici zagotovila sredstva v višini 31.167 evrov.

V letu 2018 so tako nadaljevali s posodabljanjem opreme na največjem oddelku bolnišnice, ki smo ga sicer pričeli v letu 2017 z nakupom ultrazvoka za kardiološke preiskave, v letu 2018 pa so poleg nakupa ultrazvoka, ki so ga svojemu namenu predali danes, posodobili tudi endoskop za opravljanje kolonoskopije in gastroskopije.

Kaj je utrazvok?

Ultrazvok je naprava, ki omogoča hitre preiskave pacientov in je nepogrešljiva za diagnostiko na vseh področjih dela bolnišnice, saj so tako dobljeni podatki o pacientu podlaga za postavitev diagnoze ter ustrezno zdravljenje. Še posebej so pregledi z njim dragoceni zaradi svoje ne-invazivnosti, s čimer pripomore k učinkovitemu diagnosticiranju različnih bolezenskih stanj, pomemben pa je tudi za preventivne preglede.

Anica Hribar, direktorica Splošne bolnišnice Brežice, je povedala, da so v bolnišnici v zadnjih dveh letih zamenjali 3 dotrajane in amortizirane naprave, v prihodnjem letu pa načrtujemo še zamenjavo ultrazvoka, ki ga za svoje delo potrebujejo na rentgenološkem oddelku.

“Kljub temu, da v Splošni bolnišnici Brežice vsako leto znatna sredstva namenjamo prenovi opreme in prostorov, so nakupi dragih medicinskih naprav brez pomoči donatorjev skoraj neizvedljivi,” je dodala.

V Splošni bolnišnici Brežice bodo z novim, sodobnim ultrazvokom bomo lahko zagotovili še boljšo zdravstveno oskrbo bolnikov.

M. P.