Komunala Sevnica v novo urejenih prostorih

Otvoritev (vir: FB)

Komunala Sevnica je odprla novo urejene prostore v svoji upravni zgradbi, kjer so posodobili in uredili nove poslovne ter skladiščne prostore. Preuredili so tudi okolico zgradbe. Za investicijo so porabili okoli 240.000 evrov.

Izvedli so še energetsko sanacijo upravne stavbe s sodobno ureditvijo njenega pročelja. V pritličju stavbe so uredili tudi sodobno opremljeno predavalnico, ki jo bodo lahko za izvedbo različnih izobraževanj ali predstavitev ponudili raznim društvom, organizacijam in podjetjem.

Komunala Sevnica je bila ustanovljena pred več kot 60 leti, lastnica podjetja je občina in zaposluje nekaj manj kot 70 ljudi, ki so organizirani v sedmih enotah obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb. Prihodke in dodaten zaslužek dodatno ustvarjajo z različnimi tržnimi dejavnostmi. Delujejo tudi kot izvajalec in gradbenik vodovodnih in kanalizacijskih sistemov ter cestne infrastrukture.

Skupaj s petimi sodelavci stalno in brez prekinitev zagotavljajo dežurno pripravljenost za posredovanje ob izrednih dogodkih na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, letnega in zimskega vzdrževanja cest ter pogrebne dejavnosti.

Glavne dejavnosti podjetja so oskrba s pitno vodo, ravnanje z odpadki, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pogrebne in pokopališke storitve, javna snaga, urejanje javnih površin in vzdrževanje občinskih cest.

M. P.