Kmetijsko gozdarska zbornica poenostavila postopek po škodi s točo

Vir: Občina Brežice

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije se je z ministrstvom dogovorila, da bodo kmetje, ki so utrpeli škodo zaradi nedavnega neurja s točo, lažje uveljavljali višjo silo. Da bi pospešili celoten postopek, morajo sicer kmetije čim prej oddati obrazec za javljanje višje sile, ki je dostopen na tej spletni strani.

 

Tokrat izjemoma ni treba prilagati dokazil, ker je bilo prizadeto širše območje Slovenije, saj bo kot dokazilo služil seznam prizadetih občin in katastrskih občin, to pa bodo dopolnili še s posnetki Agencije RS za okolje. Na ministrstvo za kmetijstvo so obljubili, da bodo v začetku tega tedna pripravili še bolj podrobnejša navodila glede uveljavljanja višje sile.

Sicer pa še vedno velja, da nosilec kmetijskega gospodarstva (KMG), ki zaradi posledic toče ne more izpolniti zahtev ali obveznosti za ukrepe, ki jih je prijavil na zbirni vlogi, sporoči višjo silo na zgoraj omenjenem obrazcu Sporočanje višje sile ali izjemnih okoliščin in ga pošlje na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja v 15 delovnih dneh od datuma, ko to lahko stori, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Nosilec KMG na obrazcu kot razlog višje sile označi “huda naravna nesreča, ki je resno prizadela KMG”, v rubriki “opis primera višje sile” pa opiše primer višje sile.

A. M.