Kdo kandidira v Sevnici?

Sevnica (vir: kraji.eu)

V Sevnici se za vstop v slovenski parlament poteguje 22 kandidatk in kandidatov. Kandidirajo na listah 22 političnih strank in različnih gibanj. Najmlajša kandidatka je stara 35 let, najstarejši pa 70 let.

Kandidati imajo različno izobrazbo, dva sta navedla, da sta nezaposlena, 7 je upokojencev. Na listi SDS pa kandidira tudi edini poslanec iz tega okraja, to je Tomaž Lisec. Kar 10 kandidatov pa nima stalnega prebivališča v enoti, kjer kandidirajo. Tako na listi najdemo kandidate iz Novega mesta, Ljubljane, Radovljice, Maribora, Brežic in Rateža. Štirje kandidirajo tudi v drugih volilnih okrajih, vsi pa so na listah manjših strank ali gibanj.

Kandidira 8 žensk in 14 moških. 6. volilna enota, 7. volilni okraj s sedežem v Sevnici obsega območje občine Sevnica, po novem pa tudi Bučko, ki spada v občino Škocjan.

V nadaljevanju objavljamo listo, po zaporednem vrstnem redu, kot so že tudi na glasovnici in je bil določen z žrebom. Najprej objavljamo ime in priimek kandidata ali kandidatke, sledijo: letnica rojstva (v oklepaju), naslov, izobrazba in delo, ki ga opravljajo.

V Sevnici na tokratnih volitvah kandidirajo:

 1. SMC – Stranka modernega centra: Franc Pavlin (1956), Blanca, univerzitetna izobrazba, upokojenec
 2. Andrej Čuš in Zeleni Slovenije (Zeleni): Marko Mitja Feguš (1947), Ljubljana, univ. dipl. ing. arhitekture, upokojenec
 3. DD Dobra država: Božidar Resnik (1963), Straža pri Raki, univ. dipl. inž. strojništva, aktivni iskalec zaposlitve
 4. Stranka Alenke Bratušek: Janko Rezec (1960), Sevnica, strojni tehnik, logistik
 5. Lista Marjana Šarca: Rok Petančič (1981), Sevnica, univ. dipl. pol., svetovalec za kulturo
 6. Slovenska nacionalna stranka (SNS): Janja Košar (1978), Sevnica, poslovna sekretarka, spremljanje in družabništvo
 7. Za zdravo družbo (ZD): Vesna Di Domenico (1974), Novo mesto, magister profesor umetnosti, brezposelna
 8. Socialistična partija Slovenije (SPS): Vanja Bajt (1957), Radovljica, oblikovalka, samostojni podjetnik
 9. Piratska stranka Slovenije (Pirati): Rok Deželak (1978), Ljubljana, ekonomsko komercialni tehnik, menedžer organizacije
 10. Slovenska demokratska stranka – SDS: Tomaž Lisec (1978), Dolenji Boštanj, univ. dipl. politolog, poslanec DZ RS
 11. DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije: Jožef Žnidarič (1948), Sevnica, rudar strojnik, upokojenec
 12. SLS Slovenska ljudska stranka: Zvone Košmerl (1958), Sevnica, doktor veterinarske medicine, direktor občinske uprave
 13. Levica: Sašo Jejčič (1954), Sevnica, univerzitetni diplomirani ekonomist, upokojenec
 14. GibanjeSkupajNaprej (GSN): Ana Klun (1979), Maribor, univerzitetni diplomirani ekonomist, direktorica
 15. Lista novinarja Bojana Požarja (LNBP): Maja Košak (1959), Ljubljana, univerzitetna diplomirana ekonomistka, uradnica na Finančni upravi RS (FURS)
 16. Združena levica in SLOGA: Sergej Horvat (1969), Novo mesto, predšolska vzgoja, trgovka
 17. Zedinjena Slovenija – ZSi: Brankica Hudina Sladič (1968), Brežice, ekonomski tehnik, samozaposlena
 18. SSN – Stranka slovenskega naroda: Darko Bukovec (1961), Maribor, elektrotehnik, upokojeni invalid
 19. Solidarnost, za pravično družbo: Anela Vukalić (1983), Sevnica, profesor biologije, naravoslovja in gospodarstva, učiteljica na osnovni šoli
 20. Socialni demokrati: Ana Jelančić (1959), Sevnica, šivilja, administratorka, upokojenka
 21. GAS – Gospodarsko aktivna stranka: Brane Vovko (1971), Ratež, ekonomist, komercialist
 22. Nova Slovenija – Krščanski demokrati: Robert Kaše (1966), Sevnica, univerzitetno diplomirani inženir strojništva, višji svetovalec

Vir: Državna volilna komisija

C. R.