Kakšne so plače in kakšen bo regres v javni upravi?

V slovenskem pravnem sektorju je zaposlenih približno 164.000 ljudi. Njihov regres za letni dopust bo na njihov bančni račun nakazan z majsko plačo, ki bo nakazana prve dni junija. Prejeti zneski se bodo vrteli med 500 in 1.000 evrov bruto, odvisno od tega v kateri plačilni razred je posamezen javni uslužbenec uvrščen.

pixabay.com

Plačni razredi zaposlenih v javnem sektorju

Objavljamo plačno lestvico, ki velja za zaposlene v javnem sektorju. Plače se izplačujejo po plačnih razredih, zneski so bruto. To so seveda osnove, k temu se prištejejo še zakonsko določeni dodatki (za delovno dobo, uspešnost, vezano na napredovanja in podobno). V nižjih razredih so plače nizke, zato številni zaposleni prejemajo še dodatke, da dosežejo raven minimalne plače.

Glede na informacije, ki smo jih prejeli v uredništvu, so od 16. plačnega razreda do 20. razreda praviloma uvrščeni zaposleni s končano srednjo šolo. Zaposleni z višjo izobrazbo se po višini plače nahajajo v 20. ali 21. plačnem razredu, medtem, ko se zaposleni z visoko izobrazbo uvrščeni med 30. in 33. plačni razred. Bruto plača 33. plačnega razreda znaša 1.544,88 evra, kar je približno enako povprečni plači v Sloveniji. Tudi v gospodarski panogi v Sloveniji velja, da zaposleni z visoko izobrazbo praviloma prejemajo plačo na ravni povprečne slovenske plače. Seveda so tudi izjeme, kot so podjetja, ki poslujejo nadpovprečno dobro in ta uspeh delijo tudi z svojimi zaposlenimi v obliki višje plače.

Od 46. plačnega razreda dalje se uvrščajo predvsem zdravniki, sodniki, ministri, predsedniki vlade in predsednik države.

Kot zanimivost bi radi izpostavili, da je povprečna plača zaposlenih v javnem sektorju okrog 1.800 evrov bruto, kar znaša približno 1.200 evrov neto. Nadalje lahko izračunamo, da je to približno 200 eur več od povprečne slovenske plače.

Plačna lestvica, veljavna s 1. septembrom 2016, zneski so bruto (vir: Ministrstvo za javno upravo).

In kako je z regresom?

Zaposleni v javnem sektorju bodo prejeli naslednji regres:

  • do vključno 16. plačnega razreda (do 793,10 evra bruto plače): regres 1000 evrov
  • od 17. do vključno 40. razreda (od 824,83 do 2.032,98 evra): regres 790,73 evra
  • od do vključno 50. razreda (od 2.114,29 do 3.009,28 evra): regres 600 evrov
  • od 51. plačnega razreda (od 3.129,66 evra dalje): regres 500 evrov

Zakonsko mora biti regres izplačan do konca junija in pripada vsem, ki imajo pravico do letnega dopusta. V primeru, da ima zaposleni pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta je tudi upravičen le do sorazmernega dela regresa.

C. R.