Izziv: Lahko do 13. oktobra berete 15 minut na dan?

Več društev in javnih zavodov v Posavju se je pridružilo projektu Nacionalni mesec skupnega branja, ki poteka med 8. septembrom in 13. oktobrom. Z omenjenim projektom se je Slovenija pridružila evropski bralni kampanji EURead (Evropa bere), ki je namenjena aktivnemu branju in dvigu zavesti o pomembnosti branja pri izobraževanju.

Cilj kampanje je ljudi vzpodbuditi k branju, med drugim tudi z izzivom, da vsak vsaj do 13. oktobra, kolikor bo trajal projekt, vsak dan bere vsaj 15 minut.

Slovenci smo sicer pregovorno bralni narod. Raziskave, ki so bile opravljene, so pokazale, da je leta 1998 redno bralo 61 odstotkov anketirancev, leta 2014 pa je bilo takih, ki so v zadnjih 12 mesecih prebrali vsaj eno knjigo, 58 odstotkov. Kljub temu po raziskavi Eurobarometer iz leta 2007 sodimo v spodnji razred evropskih bralcev.

Tako leta 1973 kot leta 2014 polovica ljudi v Sloveniji ni kupovala knjig, tudi število nebralcev je od leta 1973 do danes relativno enako. Presenetljiv pa je podatek, da je število bralcev med visoko izobraženimi močno upadlo. Leta 1998 je 90 odstotkov ljudi z visokošolsko izobrazbo trdilo, da berejo knjige, danes je med visokošolsko izobraženimi kar 30 odstotkov takih, ki ne berejo.

M. P.