Ivan Orešnik: “Ponosen, da nam je uspelo izboljšati učne pogoje na našem območju”

Ivan Orešnik

Ivan Orešnik prihaja iz okolice Šentjanža. Je lastnik podjetja Oridom nepremičnine, ki se ukvarja s prodajo in trženjem nepremičnin. Poleg podjetja ima v lasti tudi kmetijo. Pred leti je bil 10 let predsednik Krajevne skupnosti Šentjanž. V iztekajočem se mandatu je občinski svetnik v Občini Sevnica. Na volitvah, ki bodo naslednjo nedeljo, 18. novembra 2018, bo spet kandidiral. Je namreč nosilec za občinski svet na listi Slovenske demokratske stranke (SDS), v 4. volilni enoti, ki obsega območja krajevnih skupnosti Krmelj, Šentjanž in Tržišče.  

Ivana Orešnika smo vprašali, kako ocenjuje doseženo v iztekajočem se mandatu, kakšne načrte ima za prihajajočega in kaj so tri najpomembnejše stvari, ki jih je treba spremeniti oziroma urediti v Občini Sevnica.

Kaj ste naredili v mandatu 2014–2018 kot svetniki, kaj je tisto, kar bi posebej izpostavili?

Zadovoljen sem, da sem vzpostavil dobre odnose z vsemi občinskimi svetniki, ne glede na politično pripadnost. V Občinskem svetu nam je uspelo sprejemati dobre odločitve na podlagi argumentov in ne s preglasovanjem. Podajanje predlogov in vztrajanje za umestitev različnih projektov v izvedbene plane je naloga posameznika ali manjše skupine. Realizacija projektov pa je plod dobrega in usklajenega dela občinskega sveta, občinske uprave, župana in ostalih akterjev. Osebno mi je bil pomemben razvoj celotne občine Sevnica na področju šolstva, infrastrukture, zdravstva, kulture in športa.

Ker pa sem predstavnik Mirenske doline, sem ponosen, da nam je skupaj uspelo izboljšati učne pogoje v našem območju.

V Šentjanžu je bila šola energetsko sanirana, zgrajena je bila nova telovadnica, trenutno je v zaključni gradnji nova kuhinja. Zavzemal sem se in podpiral številne infrastrukturne projekte. Vseskozi sem vztrajal, da krajevne skupnosti dobijo več finančnih sredstev.

Kaj kot nosilec liste obljubljate za mandat 2018–2022?

Na ravni celotne občine mi bo zelo pomembno, da se čim prej umesti tretja razvojna os in se pričnejo določene aktivnosti. Mesto Sevnica potrebuje novo kulturno dvorano, umestitev novih gospodarskih in stanovanjskih gradbenih površin in izboljšanje infrastrukturnih povezav.

V Mirenski dolini sem bom zavzemal za ureditev okolice pri osnovni šoli Šentjanž z izgradnjo športnega igrišča, rekonstrukcijo ceste Šentjanž–Glino, izgradnjo nove osnovne šole v Krmelju na enem mestu ter nadaljevanja z izvedbo športnega centra v Krmelju, izgradnjo gospodarske cone v Krmelju in ureditev krajevnega jedra v Tržišču.

Katere so tri ključne stvari, ki jih je v občini treba spremeniti oziroma urediti?

Potrebni so vizionarski pogledi. Predvideti je potrebno, kaj bomo potrebovali v prihodnje. Poiskati je treba inovativne pristope. Dogovoriti se moramo, kakšno občino želimo imeti čez 20 let in temu prilagoditi tudi projekte. Načrtovati je treba celovito in na dolgi rok ter ne parcialno. Z različnimi aktivnostmi je treba pritegniti posameznike in investitorje, ki želijo delati in živeti v naših krajih.

Ponosni moramo biti na občino Sevnica, kjer v urejen okolju in lepi naravi živijo prijazni in pošteni ljudje. Ponosni moramo biti na številne znane osebnosti, ki izhajajo iz naših krajev.

A. L.