Iščejo direktorja posavskega muzeja

Občina Brežice je objavila javni razpis za direktorja Posavskega muzeja Brežice. Kandidati se lahko prijavijo do 30. januarja.

 

Za direktorja posavskega muzeja je lahko imenovan kandidat, ki strokovno pozna področje dela muzeja, ima vodstvene sposobnosti in poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še nekaj drugih pogojev – da ima najmanj univerzitetno izobrazbo ali specializacijo po visokošolskem strokovnem programu oziroma magisterij stroke, da ima najmanj pet let delovne dobe, da ima najmanj tri leta vodilnih oziroma vodstvenih delovnih izkušenj, da izkazuje znanje slovenskega jezika na višji ravni in aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika ter da je državljan Republike Slovenije.

Kandidati morajo poleg pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi program dela muzeja za mandatno obdobje.

Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

A. M.