Gradnja podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu poteka po načrtih

V Občini Krško so maja začeli z gradnjo nove podružnične osnovne šole in otroškega vrtca v Velikem Podlogu. Gradnja za zdaj poteka po načrtu, so sporočili. Naložba bo stala približno tri milijone evrov, 1,1 milijona evrov zanjo bo prispevalo ministrstvo za izobraževanje, razliko pa bo pokrila občina.

Šolo in vrtec naj bi v novo zgradbo preselili prihodnje leto.

Z izgradnjo novega vrtca in podružnične osnovne šole bodo izboljšali bivalne, učne in delovne pogoje za otroke in zaposlene. Nov objekt bo bo zgrajen v bližini sedanje šole v Velikem Podlogu. Z novimi 1358 kvadratnimi metri neto notranjih površin bodo pridobili bistveno več prostora, saj je trenutno prostorska stiska že velika, hkrati pa bodo nove igralne in učne površine ustrezale normativom.

V vrtcu so predvidene štiri enote oz. igralnice, za potrebe podružnične osnovne šole pa štiri učilnice. Podružnično šolo OŠ Leskovec pri Krškem v Velikem Podlogu je v letošnjem šolskem letu obiskovalo 61 učenk in učencev prvih štirih razredov, v vrtcu pa je v enotah Peter Pan in Lumpki vpisanih 52 otrok.

A. M.