Govori se – višjo imaš izobrazbo, težje je dobiti službo

pixabay.com

Velikokrat v pogovorih zasledimo trditev, da se izobrazba ne splača več, saj ne dobiš službe. Na straneh Zavoda za zaposlovanje smo preverili podatke, koliko prebivalcev s posamezno izobrazbo v Posavju po občinah je brezposelnih.

Stopnja brezposelnosti v Posavski regiji je 12,6, kar je nekoliko višje kot je povprečna slovenska.

Brezposelnost po stopnji izobrazbe (Vir: Zavod za zaposlovanje RS)

Največ brezposelnih je z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo srednjo poklicno šolo. Seveda bi za konkretne podatke potrebovali še koliko ljudi je v posamezni občini z določeno stopnjo izobrazbe, da bi lahko izračunali, koliko odstotkov od teh je brezposelnih. Iz podatkov, kij imamo na voljo, pa lahko ugotovimo, da je dobra tretjina vseh brezposelnih v Posavju z osnovnošolsko izobrazbo ali manj. Z najvišjo stopnjo brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo se srečujejo v Krškem. Slabo tretjino brezposelnih v Posavju pa zajema srednje poklicno izobraževanje.

Najvišja brezposelnost je v občinah Brežice in Krško. V Bistrici ob Sotli, Kostanjevici na Krki in Sevnici pa je stopnja brezposelnosti približno enaka. Čeprav je povprečna mesečna neto plača najvišja v Krškem, je žal tako tudi s stopnjo brezposelnosti. O višini plač po občinah smo na portalu že pisali.

Nekoliko bolj bode v oči statistični podatek, da je po vseh občinah (izjema je Kostanjevica na Krki) največja stopnja brezposelnosti med ženskami. Ta pojav je sicer zaznan v celotni Sloveniji.

N. G.