Glas občanov in občank – v občini Brežice občani najbolj zadovoljni z življenjem

Foto: Občina Brežice

Medijska hiša Eko dežela je že tretje leto zapored v posebni izdaji revije Eko dežela – Občine razglasila rezultate celoletne ankete o zadovoljstvu občanov z življenjem v občinah.

Občina Brežice zmagovalka med večjimi občinami

Med večjimi občinami (nad 10.000 prebivalcev) si je najvišjo oceno po mnenju anketirancev zaslužila Občina Brežice, ki je dosegla najvišje rezultate tudi pri štirih od 12 kazalnikov.

Po mnenju župana občine Brežice Ivana Molana so dobre ocene občanov priznanje za dobro delo župana in občinske uprave, za jasno in pregledno vodenje občine,  ki je usmerjeno k občanom. Pomembno vlogo pri dobri oceni ima gotovo tudi učinkovito delovanje javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina in ki v njenem imenu skrbijo za različna področja življenja občank in občanov.

Občina Brežice je bila najboljša tudi na področju možnosti športne rekreacije, skrb za mladostnike (aktivnosti in priložnosti) in mlade družine (vrtci, stanovanja) in skrbi za okolje, druga najboljša pa na področjih turistične ponudbe, skrbi za kakovost življenja starejših, cestne infrastrukture in vlaganj v komunalno infrastrukturo in ravnanja z odpadki.

Izbor ‘naj občine’ ne temelji na statističnih podatkih in ekonomskih kazalnikih, temveč na ocenah občanov, ki so glasovali za svojo občino z ocenami od 1 do 5.

Župan občine Brežice Ivan Molan pravi: »Na zmago smo ponosni, saj dokazuje, da je naša smer razvoja pravilna in da smo učinkoviti pri zagotavljanju ustreznih odzivov na potrebe naših občank in občanov. V občini Brežice se zavedamo, da je naše delo namenjeno ustvarjanju stabilnega okolja, kjer lahko vsakdo razvija svoje sposobnosti. Za nas kot turistično občino je ključnega pomena, da poleg turizma razvijamo tudi podjetništvo, kmetijstvo, šport, kulturo ob nenehni skrbi za ohranjanje narave.  Vse to dosegamo po zaslugi dobrega sodelovanja z občani, zato se ob tej priložnosti tudi iskreno zahvaljujem vsem občankam in občanom.«

Ostale zmagovalne občine:

Zmagovalka v kategoriji mestnih občin za leto 2017 je:

 1. Mestna občina Koper
 2. Mestna občina Velenje
 3. Mestna občina Ljubljana.

V kategoriji večjih občin:

 1. Občina Brežice
 2. občina Slovenska Bistrica
 3. občina Kamnik.

V kategoriji manjših občin (manj kot 10.000 prebivalcev):

 1. Občina Podčetrtek
 2. občina Cerklje na Gorenjskem in
 3. občina Kuzma

Način ocenjevanja

Ocene o tem , kako so zadovoljni z življenjem v posameznih občinah, prispevajo občanke in občani skozi celo leto v anketah Eko dežele. Izbor ‘naj občine’ (tri kategorije – mestne občine, večje občine in manjše občine) temelji na ocenah občanov. Občani in občanke so v anketi ocenjevali 12 različnih kazalnikov zadovoljstva z življenjem v svoji občini, in sicer:

 • turistično ponudbo,
 • urejenost kolesarskih in sprehajalnih poti,
 • možnosti športne rekreacije,
 • skrb za mladostnike,
 • mlade družine in starejše občane,
 • možnosti za zaposlitev,
 • skrb za okolje in čist zrak,
 • cestno in komunalno infrastrukturo ter varnost.

N. N.