Državni zbor podprl spremembe, potrebne za hitrejšo izgradnjo HE Mokrice

Vizualizacija hidroelektrarne Mokrice

Državni zbor je nedavno potrdil spremembe zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, ki predvideva pospešitev projekta gradnje hidroelektrarne (HE) Mokrice.

Sprememba bo po po besedah ministra za okolje in prostor mag. Andreja Vizjaka pospešila pridobivanje gradbenega dovoljenja za gradnjo HE Mokrice in izpolnitev obveznosti z naslova koncesijske pogodbe.

V verigi HE na spodnji Savi je namreč ostala še HE Mokrice, a je upravno sodišče lani po pritožbi Društva za preučevanje rib Slovenije okoljevarstveno soglasje za gradnjo hidroelektrarne Mokrice vrnilo v postopek in dodelavo, zaradi česar se je začetek gradnje zamaknil za okoli leto dni.

V najboljšem primeru naj bi dela stekla v drugi polovici tega leta.

HE Mokrice je po navedbah investitorja in energetskih strokovnjakov ključna, ker omogoča optimalno delovanje celotne verige, hkrati pa pomeni tudi dokončanje protipoplavne zaščite na Brežiškem.

M. P.