Dogradnja OŠ Blanca se bliža h koncu

Gradnja prizidka k Osnovni Šoli Blanca je v zaključni fazi. Trenutno urejajo notranje prostore in zunanjo ureditev, naložba pa bo zaključena predvidoma maja.

Gradnja dvoetažnega prizidka je stekla v lanskem letu. V novem pritličju bodo prostori za predšolsko vzgojo, v nadstropju pa učilnice in kabineti učiteljev.

V pritličju sta predvideni dve novi igralnici za 1. starostno obdobje s sanitarijami, garderoba za zaposlene, tehnični prostor in dvigalo. V nadstropju sta predvideni dve novi učilnici, ureditev kabineta in dodatnega prostora za individualno delo. Za povezavo s preostalo šolo sta narejena preboj in povezava z obstoječim hodnikom.

Naložba bo stala 2,3 milijona evrov, ki jih bo prispevala Občina Sevnica. Dela izvaja Kostak iz Krškega.

A. M.